INFLUENTA VARSTEI GESTATIONALE ASUPRA EVOLUTIEI POSTNATALE

INFLUENTA VARSTEI GESTATIONALE ASUPRA EVOLUTIEI POSTNATALE

A NOU-NASCUTULUI CU GREUTATE MICA LA NASTERE

Sorina – Monica Boldor
Spitalul Municipal Câmpia Turzii

Rezumat

    Nou-născutul cu greutate mică la naştere cuprinde nou-născutul prematur prin gestaţie scurtă şi nou-născutul cu întârziere în creşterea intrauterină (ICIU) a cărui gestaţie este discordantă cu greutatea. Lucrarea îşi propune să stabilească în ce măsură vârsta gestaţională influeţează parametrii antropometrici la nou-născuţii cu ICIU în prima lună de viaţă. S-a măsurat greutatea, lungimea, bustul, perimetrul cranian, perimetrul toracic mediu, distanţa intermamelonară, lungimea braţului, lungimea antebraţului, circumferinţa medie a braţului, lungimea membrelor inferioare, lungimea coapsei, lungimea gambei. Evoluţia greutăţii şi a lungimii în prima lună de viaţă indică diferenţe între loturi la vârsta de 1, 2 şi 4 săptămâni. Lungimea bustului şi lungimea membrelor superioare s-au egalizat la vârsta de 1 lună la cele 2 loturi. Ritmul de creştere a nou-născuţilor cu gestaţie sub 34 săptămâni este mai accelerat, reuşind să egalizeze unii parametri antropometrici ai nou-născuţilor cu gestaţie peste 34 săptămâni.

Abstract

    Low-weight births include the premature newborn infants by short gestation and the newborn baby small for gestational age (SGA), whose gestation is not in accordance with the weight. The purpose of this work is to establish how the gestational age influences the anthropometric parameters in SGA newborn infants in their first month of life. We measured the weight, length, chest, cranial circumference; mean thoracic parameter, the distance between nipples, length of arm, length of forearm, mean circumference of the arm, length of the inferior limbs, length of thigh and length of calf. The evolution of weight and length in the first month of life indicates differences between the lots, at the age of 1, 2 and 4 weeks. The length of chest and length of superior limbs are balanced at the age of 1 month, in both lots. The growth rhythm of infants with a gestation period under 34 weeks is faster and thus the anthropometric parameters become equal with certain parameters of the newborn infants with a gestation period of over 34 weeks.

Key words: newborn, weight, length,