INFLUENŢA DISPENSARIZĂRII PRENATALE A GRAVIDEI ASUPRA NECESITĂŢII VENTILAŢIEI MECANICE ŞI ASUPRA PARAMETRILOR NOU NĂSCUTULUI ÎN NAŞTEREA LA TERMEN

INFLUENŢA DISPENSARIZĂRII PRENATALE A GRAVIDEI ASUPRA NECESITĂŢII VENTILAŢIEI MECANICE ŞI ASUPRA PARAMETRILOR NOU NĂSCUTULUI ÎN NAŞTEREA LA TERMEN

Ş. Nastasia, Manuela Russu, S. Stajkovici , D. Hudiţă

UMF “Carol Davila” Bucureşti

Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Clinic “Dr. Ion Cantacuzino”

Rezumat

       Obiectiv. Scopul studiului este de a identifica impactul dispensarizării gravidelor asupra necesităţii ventilaţiei  mecanice şi asupra parametrilor nounăscuţilor la termen.

       Material şi metodă –  După identificarea retrospectivă a nounăscuţilor la termen, proveniţi din sarcini unice, care au necesitat ventilaţie mecanică la naştere, s-a evaluat impactul dispensarizării incorecte (sau absente) asupra parametrilor la naştere ai nounăscutului la termen, în special asupra necesităţii ventilaţiei mecanice şi a complicaţiilor neonatale grave.

       Rezultate Studiul retrospectiv a permis identificarea a 150 nounăscuţi la termen, proveniti din sarcini unice. Ventilaţia mecanică a fost necesară la 13 (8,66%) nounăscuţi. Lotul martor a fost alcătuit de nounăscuţii din naşterile la termen succesive, din luna ianuarie 2009, rezultând un lot martor alcătuit din 137 nounăscuţi. Scorurile Apgar medii la 1 şi la 5 minute sunt 7,15, respectiv 7,87, la nounăscuţii din mame nedispensarizate, comparativ 8,24, respectiv 8,70, la nounăscuţii din mame dispensarizate (p=0,0039, respectiv p=0,0038).  Ventilaţia cu intubaţie orotraheală a fost necesară la 18,18% dintre nounăscuţii din mame nedispensarizate, comparativ 6,03% la sarcinile dispensarizate (p=0,0291).  pH-ul mediu la naştere a fost 6,95 la copii din mame nedispensarizate, mai mic faţă de 7,17 la copii din mame dispensarizate ( p=0,0153). Afectarea cerebrală la externare a fost prezentă la 12,12% dintre nounăscuţii din mame nedispensarizate, comparativ cu 2,63% în sarcinile dispensarizate ( p=0,0242). Decesul nounăscutului a apărut în 2 cazuri (6,06%) nedispensarizate, faţă de nici un deces neonatal (0%) în cazurile dispensarizate ( p = 0,0076). Durata medie a spitalizării nounăscutului a fost 8,87 zile la sarcinile nedispensarizate, comparativ cu 5,69 zile în cazurile dispensarizate (p = 0,05).

       Concluzii. Lipsa dispensarizării afectează defavorabil şi semnificativ statistic scorul Apgar, necesitatea ventilaţiei mecanice a nounăscutul la termen şi  apariţia complicaţiilor neonatale grave, trădând probabil un substrat patologic subclinic, neinvestigat, care este relevat de efort consumptiv al travaliului.

Abstract – Inadequate prenatal care as a risk factor for neonatal mechanical ventilation and adverse neonatal outcome

       Objective. To assess the impact of inadequate prenatal care on the need of neonatal mechanical ventilation and neonatal outcome

       Matherial and methods. Retrospective study on singleton births, which evaluated the impact of inadequate prenatal care on the need of neonatal mechanical ventilation and severe neonatal complications.

       Results. One hundred fifty singleton births, without any malformations, were included. Mechanical ventilation was necessary in 13 newborns. Control group included 137 successive newborns, without mechanical ventilation. Apgar scores at 1 and 5 minutes were respectively, 7,15 and 7,87, in inadequate prenatal care newborns, compared with 8,24, and 8,70, in prenatally cared newborns (p=0,0039, respectively p=0,0038). Mechanical ventilation was necessary in 18,18% of inadequate prenatal care newborns, compared with 6,03% in prenatally cared newborns (p=0,0291).  pH was 6,95 in inadequate prenatal care newborns, much lower compared with 7,17 in prenatally cared newborns ( p=0,0153). Cerebral damage was present în 12,12% of inadequate prenatal care newborns, compared with 2,63% in prenatally cared newborns ( p=0,0242). Neonatal demise was present in 2 inadequate prenatal care newborns (6,06%) compared with none (0%) in prenatally cared newborns ( p = 0,0076).

Duration of hospitalization was 8,87 days in inadequate prenatal care newborns, compared with 5,69 days in prenatally cared newborns (p = 0,05).

       Conclusions. – Inadequate prenatal care has an unfavorable significant impact on Apgar scores, mechanical ventilation and severe neonatal complications, the labor unrevealing a subclinical unknown pathology.

Keywords: prenatal risk factor, neonatal ventilation