INFLUENTA ANALGEZIEI PERIDURALE MATERNE ASUPRA OXIGENARII FETALE INTRAPARTUM

INFLUENTA ANALGEZIEI PERIDURALE MATERNE ASUPRA OXIGENARII FETALE INTRAPARTUM

G. Caracostea*, F. Stamatian*, M. Lerintiu*, D. Herghea**

*Clinica Ginecologie I, Universitatea de Medicnă și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
**Institutul Oncologic “Constantin Chiricuță”, Cluj-Napoca

 Rezumat

       Obiective: Utilizarea analgeziei peridurale materne la naștere se poate asocia uneori cu modficări ale ritmului cardia fetal. Scopul acestui studiu este de a evalua modificările saturației fetale în oxigen intrapartum în urma administrării anestezicului la mamă.

       Material și metodă: Am inițiat un studiu prospectiv observațional pe perioada ianuarie-aprilie 2005 în Clinica Ginecologie I, Cluj-Napoca. Conform criteriilor de includere, după obținerea consimțământului informat, am selecționat 20 de paciente. S-au urmărit calea de naștere, utilizarea ocitocicului, tensiunea arterială maternă, parametrii Astrup sin sângele cordonului ombilical, scorul Apgar și alți parametrii neonatali. S-a administrat Ropivacaina (anestezic local de elecție în Obstetrică) în concentrție scăzută 0.1% (1mg/ml) la care s-a asociat un opioid (Fentanyl 2.5 microg/ml). S-au înregistrat valorile saturației fetale în oxigen 10 minute înainte de administrarea drogului anestezic. În timpul administrării si în următoarele 30 de minute de după administrare. Pulsoximetria fetală a fost utilizată simultan cu monitorizarea cardiotocografica (CTG).
       Rezultate: valoarea medie a saturației fetale în oxigen înainte de administrarea anestezicului a fost de 44.3% +8.8%, în primele 10 minute după administrare a fost de 41.3%+7.2% (p=0.25) iar în următoarele 20 minute a fost de 43.05%+6.9% (p=0.63). valorile pulsoximetriei fetale<30% în cele 30 minute după inițierea analgeziei nu s-au corelat statistic semnificativ cu paraetri de acidemie neonatală (pH<7.00 RR=0.33; CI 95% (0.04-3.09) si BE<-12mmol/l RR=1; CI 95% (0.21-4.71)).

Abstract

       Objective: The use of maternal epidural analgesia in labor may be associated with non-reassuring fetal heart rate (FHR) patterns. We aimed to assess changes in fetal oxygen saturation (FSpO2) durin epiural analgesia in labor.
       Methods: A prospective observational study. Twenty healthy parturients were enrolled following the inclusion criteria. Informed consent was obtained. Mode of delivery, use of oxytocic, maternal blood pressure, umbilical cord blood analyzis, Apgar score and neonatal outcomes were evaluated. It was used Ropivacaina (the election local analgesic in obstetrics) with low concentration of 0.1% (1mg/ml)associated to an opioid (Fentanyl 2.5microg/ml)> the values of fetal oxygen saturation have been registered continuously 10 minutes before the administration of the analgesic drug and during the following 30 minutes after administration. Pulse oximety was used simultaneously with cardiotocography (CTG)>
       Results: the average value of oxygen fetal saturation before analgesic drug administration was 44.3%+8.8%; during the first 10 minutes after administration it was 41.3%+7.2% (p=0.25) and during the following 20 minutes since administration was 43.05%+6.9% (p=0.63). There was no direct relationship between the non-realisng CTG pattern appearance and FSpO2<30% (RR=1.11; CI95% (0.76-1.64)). Not significant correlation was obtained between FSpO2values within the first 30 minutes of epidural analgesia and the neonatal acidotic status (PH<7.00 RR=0.33; CI 95% (0.04-3.09) and BE<-12 mmol/l RR=1; CI 95% (0.21-4.71)).