INFECTIILE GENITALE LA FEMEI

INFECTIILE GENITALE LA FEMEI

Florin Stamatian, Dan Ona, Andreia Preda
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I,
UMF „Iuliu Haţieganu”

Rezumat

       Una din cele mai frecvente patologii pentru care femeile se adresează medicului ginecolog este reprezentată de infecţiile tractului genital atât inferioare cât şi superioare. În paginile următoare încercăm să trecem în revistă date cu privire la etiologia, patogenia, diagnosticul si tratamentul celor mai frecvente infectiilor genitale la femeie.
Scopul acestui referat este de reamintire a noţiunile de bază cu privire la un diagnostic rapid şi corect care să servească tinerilor specialişti şi rezidenţi, precum şi a noilor scheme terapeutice folosite la ora actuală.

 

      

Abstract – Genital infections in women

       One of the most common pathologies that women address the gynecologist are represented by both lower and upper genital tract infections. In the following pages we try to review data on etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment of the most common infections of the female genital tract.
The purpose of this paper is a reminder of the basics on a fast and accurate diagnosis to serve young specialists and residents, as well as new therapeutic regimens currently used.

Keywords : lower genital tract infections, diagnosis, treatment, Chlamydia