INDICATIILE TERAPIEI HORMONALE DE SUBSTITUTIE IN BOLILE CORONARIENE CARDIACE

INDICATIILE TERAPIEI HORMONALE DE SUBSTITUTIE IN BOLILE CORONARIENE CARDIACE

Ioana Cîtu*, D. Cîtu**, Eugenia Tăurescu**,
Daniela Chiriac**, Laura Muntean**, C. Cîtu**

*Institutul de cardiologie, Timişoara
**Clinica Obstetrică Ginecologie I, U.M.F. „Victor Babeş Timişoara”

Rezumat
        În acest referat general, autorii prezintă, în urma unei documentări extinse, actualităţi cu privire la HRT în postmenopauză. Lucrarea aduce în discuţie beneficiile HRT combinat în care ce priveşte protecţia faţă de bolile coronare cardiace, dar şi efectele secundare ale HRT.

Abstract
        In this review after an extended documentation, the authors present, current updates regarding HRT in postmenopause women. This study shows, the benefits of combined HRT, regarding coronarry heart disease protection, but also the seconday effects of HRT