IMPLICATIILE SINDROMULUI ANTIFOSFOLIPIDIC

IMPLICATIILE SINDROMULUI ANTIFOSFOLIPIDIC

Svetlana Chetrar, Florin Stamatian
UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj – Napoca

Rezumat
        Sindromul antifosfolipidic (SaFL) este o tulburare autoimună caracterizată prin formarea anticorpilor Impotriva fosfolipidelor sau proteinelor plasmatice legate de fosfolipidele incărcate negativ. Printre manifestările clinice cele mai pregnante asociate SaFL, se inscriu următoarele complicaţii sarcinii: pierderi repetate de sarcini, preeclampsia, insufcienţa de creşterea intrauterină.

Abstract
        Antifosfolipidic syndrome (SaFL) is an immun disturbance caracterized by the formation of the antibodies on his phospholipids of the plasmatic proteins connected with the phospholipids. Among the clinical manifestation most associate with SaFL are the following complication of the pregnancy: pregnancy losses, preeclampsy, IUGR.