IMPLICAREA CALCIULUI ŞI MAGNEZIULUI PLACENTAR ÎN HOMEOSTAZIA ELEMENTELOR ÎN CURSUL GESTAŢIEI

IMPLICAREA CALCIULUI ŞI MAGNEZIULUI PLACENTAR ÎN HOMEOSTAZIA ELEMENTELOR ÎN CURSUL GESTAŢIEI

M Miculiţă*, A. Gluhovschi**, Mariana Anghel***, Corina Samoil***, Diana Maria Anastasiu**, D Grigoraş*, D.M. Anastasiu**

* Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara – Clinica Universitară de Obstetrică-
Ginecologie
**Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă Timişoara – Clinica Universitară de Obstetrică-
Ginecologie „Bega”
***Departamenul IV Biochimie şi Farmacologie Disciplina Biochimie

 

Rezumat

       Obiectiv: S-a urmărit un lot de 61 gravide la care s-a determinat cantitatea de calciu şi magneziu în placentă, urmărindu-se implicarea acestora în homeostazia echilibrului acestora în cursul gestaţiei.
       Material şi metode: S-a recoltat în medie 5 g de ţesut placentar dupa naştere care au fost supuse unui proces de uscare la 105°C. Probele obţinute au fost calcinate în capsule de calcinare de cuarţ la temperatura de 600°C timp de 6 ore. Cenuşa obţinută după solubilizare în 10 ml de soluţie HNO3 1M a fost evaporată până la sec, după care, prin metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică s-a determinat concentraţia ionilor de Ca şi Mg. Rezultatele obţinute au fost analizate în contextul datelor clinice prezentate de lotul studiat.
       Concluzii: În cazul naşterilor premature, cu vârstă gestaţională mai mică de 34 de săptămâni de gestaţie valoarea Ca în masa placentară a fost cu 5% mai mare decât la cele care au născut la termen, putând considera că rezerva de Ca placentar poate interveni în homeostazia Ca, fiind un factor etiologic colateral în declanşarea naşterii premature. Valorile Mg placentar în mg/g ţesut placentar recoltat nu au prezentat diferenţe semnificative în naşterile premature.

      

Abstract – Placental calcium and magnesium involvement in elements homeostasis during pregnancy

       Objective: A group of 61 pregnant women was studied. The amount of calcium and magnesium in the placenta was determined, aiming to establish their involvement in the homeostasis of their balance during pregnancy.
       Material and methods: 5 g of placental tissue was collected after birth and it was subjected to a drying process at 105°C. The samples obtained were calcined in a quartz calcination capsules at 600°C for 6 hours. The ash obtained after dissolution in 10 ml of 1 M HNO3 was evaporated to dryness, followed by atomic absorption spectrophotometry to determine the concentration of Ca and Mg ions. The results were analyzed in the context of the clinical data presented by the study group.
       Conclusions: In case of premature births with gestational age less than 34 weeks, the calcium quantity in the placental mass was 5 % higher than those born at term. It can be concluded that the reserve of placental calcium can interfere with the homeostasis and it may be an etiological factor in the onset of premature labor. Placental Mg values in mg/g placental tissue collected showed no significant differences in premature births compared to term births.

Keywords: calcium, magnesium, homeostasis, placenta