IMPACTUL STRESS-ULUI OXIDATIV ASUPRA DISFUNCŢIEI VASCULARE ŞI A HIPERTENSIUNII ARTERIALE DIN PREECLAMPSIE

IMPACTUL STRESS-ULUI OXIDATIV ASUPRA DISFUNCŢIEI VASCULARE ŞI A HIPERTENSIUNII ARTERIALE DIN PREECLAMPSIE

Liliana Novac , Lorena Dijmărescu , Magda Manolea ,  Stefania Tudorache,  D. Iliescu

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Departamentul Obstetrică Ginecologie, Craiova, Romania

Rezumat

Introducere: Perfuzia deficitară a placentei din preeclampsie poate fi asociată cu fluctuaţii ale nivelului de oxigen, ceea ce duce la instalarea stress-ului oxidativ. Stress-ul oxidativ reprezintă un element primordial în preeclampsie şi unul din parametrii săi, este nivelul seric al 8-isoprostanului (8-iso-PGF2?)
Scop: Revizuirea patogeniei preeclampsiei prin abordarea rolului stress-ului oxidativ şi a disfuncţiei endoteliale vasculare.
Material şi metodă: S-au folosit bibliotecile on-line, unde s-au căutat studii clinice şi biologice relevante, folosind cuvinte cheie şi termeni MeSH ierarhici. Am identificat şi ne-am axat pe subiecte-cheie în care am constatat că au existat progrese relevante clinic în înţelegerea implicării stress-ului oxidativ din preeclampsie, utilizând şi studiul nostru prospectiv despre stress-ul oxidativ din preeclampsie.
Rezultate: În preeclampsie  avem o exacerbare a stress-ului oxidativ. S-au demonstrat diferenţe semnificative statistic între multiplii parametri evaluaţi la sarcina normală şi sarcina cu preeclampsie. Nivelul mediu al 8-iso-PGF2? a fost semnificativ mai mare la gravidele cu preeclampsie decât la gravidele normotensive.
Concluzii: Stress-ul oxidativ poate fi evaluat prin dozarea serică a 8-iso-PG F2?, care este un marker de stress oxidativ şi acest lucru poate ajuta la prevenirea complicaţiilor care apar n sarcina asociată cu preeclampsie.

 

Abstract – Abstract: Impact of oxidative stress on vascular dysfunction and hypertension in preeclampsia

Introduction: The poor perfusion of the placenta from preeclampsia may be associated with fluctuations in the level of oxygen, leading to the installation of oxidative stress. The oxidative stress is a crucial element in preeclampsia and one of its parameters is the serum level of 8-isoprostane (8-iso-PGF2?)
Purpose: The review of the pathogenesis of preeclampsia by approaching the role of oxidative stress and vascular endothelial dysfunction.
Material and Methods: We used on-line libraries, where we looked for  relevant clinical and biological studies, using  keywords and MeSH hierarchical terms. We have identified and we focused on key topics where we found that there were clinically relevant advances in understanding the involvement of oxidative stress in preeclampsia, using both our prospective study on oxidative stress in preeclampsia.
Results: In preeclampsia we have an exacerbation of oxidative stress. There have been demonstrated statistically significant differences between the multiple parameters evaluated in normal pregnancy and in pregnancy with preeclampsia. The average level of 8-iso-PGF2? was significantly higher in women with preeclampsia than in normotensive pregnant women.
Conclusions : Oxidative stress can be assessed by measuring serum 8-iso-PG F2?, which is a marker of oxidative stress and this can help prevent complications that occur in pregnancy associated with preeclampsia.
Keywords: oxidative stress, vascular dysfunction, preclampsia