IMPACTUL ACTUAL AL ANOMALIILOR FETALE STRUCTURALE MAJORE ASUPRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE . CERCETAREA PREVALENŢEI ACTUALE

IMPACTUL ACTUAL AL ANOMALIILOR FETALE STRUCTURALE MAJORE ASUPRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE . CERCETAREA PREVALENŢEI ACTUALE

Oana Teodora Chelemen * , Florentina Pricop * , St. Butureanu * , F. Dumitrache * , Simona Chelemen**

*   UMF “Gr.T. Popa “ Iaşi

** Clinica Obstetrică-Ginecologie II , Iaşi

Rezumat

      Obiectiv : Informarea sistemului medical implicat în asistenţa populaţiei obstetricale asupra impactului actual important –prin extindere şi gravitatea consecinţelor anomaliilor fetale structurale majore asupra sănătăţii publice pentru demarare de noi acţiuni de prevenţie mai eficace.

       Material şi metodă : Cercetarea clinică a unui eşantion de 2976 gravide  ce s-au prezentat ( în 2009) la Centrul de medicină fetală  din Londra  pentru asistenţa prenatala de rutină– de detecţie a sarcinilor cu risc crescut de anomalii fetale structurale majore . Metoda cercetării a fost prospectivă , de tip epidemiologic, descriptiv , transversal ;  eşantionarea s-a realizat prin tehnica simplă aleatorie . Eşantionul a urmat screeningul cu combinaţie a markerilor clinici şi paraclinici (biochimici şi eco) pe trimestre gestaţionale.

       Rezultate :Prevalenţa anomaliilor fetale structurale majore detectată a fost de 11,82 % . In cele 3 trimestre gestaţionale s-a constatat o creştere în cursul evoluţiei sarcinii : 6,82 % în trimestrul I ; 44,82%  în trimestrul II şi 48, 30 % în trimestrul III (în care 19,31 % au fost cazuri noi ). Subgrupele morfopatologice cele  mai frecvente au fost : in trimestrul I –translucenţa nucală crescută şi absenţa osului nazal au fost 63,64% ; în trimestrul III-intarzierea creşterii intrauterine =37,16 % .

       Concluzii :Prevalenţa actuală mai mare (11,82 % ) impune noi acţiuni preventive mai eficace şi consiliere preconcepţională  a cuplurilor cu risc crescut . Creşterea progresivă a frecvenţei anomaliilor fetale în cele 3 trimestre gestaţionale fac indispensabila ecografia la controalele prenatale.

Abstract – The impact of major fetal structural abnormalities on public health

       Objective: To inform the health care system involved in assisting obstetrical population about the currently important impact of major fetal structural abnormalities on public health through their incidence and severity in order to develop new and more efficient preventive actions.

       Material and method : Clinical study of a lot of  2976 pregnant women who underwent routine antenatal care  in 2009 in Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine within King’s College Hospital London with the aim of detecting high risk pregnancies for major fetal structural defects. The research method was of a prospective, epidemiologic, descriptive and transversal type. All cases had the combined screening for fetal abnormalities (ultrasound and biochemical markers) at all stages of gestation.

       Result : The overall prevalence of major fetal structural abnormalities was  11,82 % .There was an increase of incidence in later gestations:  6,82 % in the first trimester; 44,82% in the second one and  48, 30 % in the third (out of which 19,31 % were new cases). The highest incidence was noted for increased nuchal translucency and absent nasal bone in the first trimester (63,64%) and fetal growth restriction in the third trimester (37,16 %) .

       Conclusions: The high current prevalence of major fetal abnormalities (11,82 %) requires new and more efficient preventive actions as well as preconceptional counselling of high risk couples. Greater incidence of fetal anomalies in advanced gestations makes obstetric ultrasound an absolute necessity in late antenatal periodic visits as well as in earlier ones.

Keywords: fetal abnormalities; prevalence; prenatal screening