IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ (IRM) ÎN EVALUAREA PREOPERATORIE A PACIENTELOR CU CARCINOM ENDOMETRIAL.

IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ (IRM) ÎN EVALUAREA PREOPERATORIE A PACIENTELOR CU CARCINOM ENDOMETRIAL.

F.L. Ignat*, A. Irimie**, N. Costin***, P. Achimaş-Cadariu**, I.C. Lisencu*

*Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă” Cluj Napoca
**Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Departamentul
Oncologie
***Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

 

Rezumat

       Obiectiv: Evaluarea performanţelor diagnostice ale Imagisticii prin Rezonanţa Magnetică (IRM) în stadializarea preoperatorie a carcinomului endometrial.
       Pacienţi şi metode: 46 de paciente cu diagnostic de carcinom endometrial examinate IRM preoperator şi tratate chirurgical prin histerectomie totală şi anexectomie bilaterală şi limfadenectomie pelvină şi/sau paraaortică. Rezultatele imagistice au fost comparate cu rezultatele histo-patologice considerate standard de referinţă.
       Rezultate: Acurateţea, sensibilitatea (Sn), specificitatea (Sp), valoarea predictiv pozitivă (VPP) şi valoarea predictiv negativă (VPN) a IRM pentru decelarea adenopatiilor metastatice: 86,9%, 77,7%, 89,2%, 63,6% respectiv 94,3%.
       Discuţii şi concluzii: IRM s-a dovedit utilă în bilanţul preoperator al pacientelor cu carcinom endometrial, însă deocamdată nu poate înlocui stadializarea chirurgicală complexă incluzând limfadenectomia – „gold-standard” la momentul actual.

 

Abstract – Magnetic Resonance Imaging (MRI) in the preoperative evaluation of patients with endometrial carcinoma.

      Objective: Evaluation of the diagnostic performance of Magnetic Resonance Imaging (MRI) in the preoperative staging of endometrial carcinoma.
      Patients and Methods: 46 patients with diagnosis of endometrial carcinoma examined by preoperative MRI and treated surgically by total hysterectomy and bilateral adnexectomy and pelvic and / or paraaortic lymphadenectomy. The imaging results were compared with the histo-pathological reports considered the reference standard.
      Results: The accuracy, sensitivity (Sn), specificity (Sp), positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of MRI for the detection of metastatic lymph nodes: 86.9%, 77.7%, 89.2%, 63.6% and 94.3%.
      Discussion and Conclusion: MRI has proved useful in preoperative evaluation of patients with endometrial carcinoma, but currently cannot replace complete surgical staging including lymphadenectomy – the „gold-standard” at the moment.

Keywords: endometrial carcinoma, MRI, staging.

*Institutul Oncologic “Ion Chiricuţă” Cluj Napoca

**Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Departamentul  

      Oncologie

***Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca