HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN POST MENOPAUSE STAGES AND EVOLUTION

HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN POST MENOPAUSE STAGES AND EVOLUTION

Ş. Buţureanu*, T. A. Buţureanu**

*University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iaşi, Romania, Department of Mother
and Child Medicine
**University of Medicine and Pharmacy „Grigore T. Popa” Iaşi, Romania Doctoral School

 

Rezumat : Terapia de substituţie hormonală în post menopauză, stadii şi evoluţie

     Din timpuri străvechi, până pe la sfârşitul secolului XIX, literatura cuprinde multe indicaţii ale opoterapiei, unele în scopul unei substituţii hormonale.
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă de-a lungul secolelor a condus la o creştere semnificativă a numărului de femei care vor trăi încă mulţi ani după instalarea menopauzei.
Descoperirea şi punerea în vânzare a hormonilor sexuali steroizi feminini a determinat o avalanşă de adresabilitate a femeilor dar şi o bătălie acerbă între companiile de medicamente pentru ocuparea unei pieţe noi.
Au fost mai multe valuri de creşteri şi scăderi ale vânzărilor determinate de o serie de descoperiri medicale. Lupta a fost dusă între speranţa pacientelor pentru o viaţă mai bună, dorinţa companiilor de medicamente pentru câştiguri mai mari şi studiile medicale care au moderat acest avânt.
Modalitatea prin care populaţia percepe adevărurile ştiinţifice este destul de limitată şi poate fi cu uşurinţă manipulată. În plus, adevărul ştiinţific este istoric, legat de gradul de cunoaştere al momentului. Această lucrare trece în revistă impactul şi drumul sinuos al tratamentului de substituţie hormonală şi atrage atenţia asupra faptului că in viitor pot să apară modificări semnificative. În acelaşi timp noi urmăm indicaţiile de moment puse la dispoziţie de instituţiile profesionale competente. Studiile în acest domeniu trebuie continuate.

      

Abstract:

 From ancient times until the end of the 19th century, the literature comprises many indications of opotherapy, also in relation to hormone substitution.
The improvement of living conditions throughout the centuries has led to a substantial increase in the number of women who live many years after the age of menopause onset.
The discovery and marketing of female sex steroid hormones caused an addressability avalanche from women, but also a fierce battle between manufacturing companies to occupy the newly opened market.
There have been several waves of boosts and drops in sales determined by a variety of medical discoveries. The battle was fought between the patients’ hope for a better life, the drug companies’ desire for financial gain, and studies that have slowed down this impetus.
The manner in which the population perceives scientific truth is fairly limited and can be easily manipulated. Also, the scientific truth is historically bound with the level of knowledge of the moment. This paper reviews the evolution of the impact and the tortuous path of hormone replacement therapy and draws attention to the fact that significant changes may occur in the future. In the meantime, we follow the guidelines provided by competent professional institutions. The studies in this field must be continued. 

 

 Descarca articolul in format pdf