HIPERINSULINISMUL/REZISTENŢĂ CRESCUTĂ LA INSULINĂ – TRĂSĂTURĂ FENOTIPICĂ DISTINCTĂ A SINDROMULUI OVARELOR MICROPOLICHISTICE – – Elemente etiopatogenice, consecinţe clinice, implicaţii terapeutice –

HIPERINSULINISMUL/REZISTENŢĂ CRESCUTĂ LA INSULINĂ – TRĂSĂTURĂ FENOTIPICĂ DISTINCTĂ A SINDROMULUI OVARELOR MICROPOLICHISTICE – – Elemente etiopatogenice, consecinţe clinice, implicaţii terapeutice –

Mihai Surcel, Florin Stamatian, Romeo Micu
Clinica de Obstetrică Ginecologie I, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca

Rezumat

       Literatura de specialitate este mai modestã în lucrãri privind aspectele electrocardiografice a acestei vârste, atât în stare de sãnãtate, cât și în stare de boalã. Aparatul cardio-vascular în perioada perinatalã are o serie de particularitãți ce țin de diverși factori.

       Cele mai rapide schimbãri apar în prima lunã de viatã și ele se valideazã pe traseul electrocardiografic. Datoritã acestui fapt uneori se semnaleazã dificultãți în interpretarea datelor normale, precum și diferențierea semnificativã, între variația normalã si cea anormalã. Articolul de fațã își propune un studiu al aspectelor electrocardiografice la nou-născutul sãnãtos, pentru a putea face o diferențiere clarã între limitele fiziologicului și perioadele precoce ale patologicului.

Abstract

       Speciality works are modest regarding electrocardiographical aspects of this age both in healthy newborn and I sick newborn. During perinatal period cardiovascular system has a series of particularities deriving from different factors.
The most rapid changes occur during the first month of life and they are shown on the electrocardiographical pattern. Due to this fact, difficulties in interpreting normal data are sometimes recorded together with significant differentiation between the normal variation and the anormal variation. This article shows a study of electrocardiographical aspects of the healthy newborn in order to be able to make a clear differentiation between physiological limits and precocus periods of pathology.

Keywords : polycystic ovary syndrome, insulin resistance, metformin