HE4 – UN NOU POTENŢIAL BIOMARKER ÎN TUMORILE EPITELIALE ALE OVARULUI

HE4 – UN NOU POTENŢIAL BIOMARKER ÎN TUMORILE EPITELIALE ALE OVARULUI

Lorena Dijmarescu, Carmen Gheta, Magda Manolea, Comanescu A, Florentina Tanase, Liliana Novac

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova

 

 Rezumat

 Introducere. Gestionarea terapeutică ideală a unui chist ovarian este puţin standardizată. Îngrijorarea cu privire la progresia spre o leziune malignă poate duce la o supraevaluare a cazului sancţionată terapeutic printr-o intervenţie chirurgicală inutilă, deşi, în cele mai multe cazuri, rezultatele histopatologice indică o leziune benignă.
Material şi metodă. Studiul imunologic s-a desfăşurat pe un lot de 48 de paciente, la care s-a determinat prin metoda imunoenzimatică EIA nivelul antigenului tumoral HE4, preoperator. Ulterior s-au făcut corelaţii cu rezultatele examenului histopatologic .


Rezultate. HE4, la valoarea cut-off de peste 70 pmol/ml relevă un procent de corelare de 98.88% cu rezulatatul histopatologic pentru tumorile benigne şi de 82.71% pentru tumorile maligne. Valorile medii ale HE4  au fost semnificativ mai mari în grupul tumorilor maligne ovariene (267.4 pmol/ml ), decât în grupul  tumorilor benigne (51.2 pmol/ml) (p = 0.001 – 0.021).  Valoarea medie a lui HE4 a fost 42.2 pmol/ml, respectiv 47.3 pmol/ml în endometrioză şi boala inflamatorie pelvină, uşor crescută la 51.2 pmol/ml în tumorile benigne ovariene. Calcularea curbei ROC ne-a arătat o senzitivitate şi specificitate de 0.950, respectiv 0.957, ca limite utile în folosirea prognostică a valorii HE4 pentru probabilitatea de malignitate.
Concluzii. HE4 este un marker biologic pentru detectarea cancerului ovarian, cu o foarte scăzută expresie în ţesutul ovarian normal. HE4 sau combinaţia CA 125 şi HE4 reprezintă o noua etapă în predicţia riscului de cancer ovarian la femeile care prezintă mase tumorale anexiale, ceea ce duce la stabilirea unui management terapeutic optim.

 

Abstract – HE4 – A new potential biomarker in epithelial ovarian tumors

 Background. The concern about the progression to a malignant lesion can lead to a overevaluation of the case that lead to an unnecessary surgical procedure, even though, in most cases, hystopathological results indicate a benign lesion.
Matherial and method. The imunological study has been done on a lot of 48 pacients, for witch has been determinated through the imunoenzimatical method EIA the level of the tumoral antigen,  HE4 preop. Afterwards we made corelationes between the imunological study and the anathomopathological results. Results. HE4, at the cut-off value of over 70 pmol/ml relates a corelation procentage of 98,88% with the anathomopathological results for the benign tumors and 82,71% for malignant tumors. The average values of HE4 were significantly higher in pacients with ovarian malignant tumors(267.4 pmol/ml ), rather than in the benign tumors group51.2 pmol/ml) (p = 0.001 – 0.021). The average value of HE4 was 42.2 pmol/ml, 47.3 pmol/ml in endometriosys and pelvic inflamatory disease, and slightly higher (51.2 pmol/ml) in benign ovarian tumors. The assesement of ROC curve showed us a sensitivity and specificity of 0.950 and 0.957, used as limits for the prognostic value of HE4 in malignant probability.         Conclusions. HE4 is a biologycal marker for the diagnostic of ovarian cancer, with a low expression in the normal ovarian tissue. HE4 or the combination between CA 125 and HE4 represents a new step for the prediction of ovarian cancer for women with anexial tumoral masses, witch leads to an optimal terapeutical management.

Keywords:  ovarian pathology, HE4, early diagnosis