GRIPA SI SARCINA

GRIPA SI SARCINA

M. Onofriescu, E. Radu
Clinica I Obstetricã Ginecologie Universitatea de Medicinã “Gr. T. popa” Iași

 Rezumat

       Infecția gripalã în sarcinã determinã o mortalitate și morbiditate ridicatã comparativ cu femeile sãnãtoase și prezintã un risc crescut pentru fãt determinând avort, naștere prematură, moarte in utero și probabil, în caz de infecție de prim trimestru leucemie și schizofrenie ulterioarã la copil sau la adult.

       Pentru femeile gravide profilaxia cu vaccin antigripal inactivat ramâne cea mai buna metodã, iar în prezent ghidurile terapeutice recomandã ca toate gravidele în trimestrul II și III de sarcinã să fie vaccinate antigripal. Vaccinul folosit în sarcinã este cu virus inactivat. Efectele secundare sunt minime.

       Compozitia vaccinului este modificat în funcție de noile tulpini de virus gripal intrate în circulatie. Administrarea vaccinului în trimestrul III de sarcinã permite transferul transplacentar de anticorpi la fãt și astfel asigurã protecția nou-nãscuților dupã naștere. Este absolut necesarã schimbarea opiniei obstetricienilor și a gravidelor pentru ca procentul de gravide vaccinate antigripal sã creascã.

 Abstract

       Influenza in pregnancy is associated with substantial morbidity and mortality compared with general population and has been linked to spontaneous abortion, preterm delivery, stillbirth and, in case of first trimester infection, influenza it is probably responsible of young or adult onset leukemia and schizophrenia.

       Immunization of pregnant women with inactivated influenza vaccine is the beste prevention method and current guidelines recommend routine immunization of pregnant women during the latter two trimester of pregnancy.

       The vaccine used is an inactivated one with minor side effects. The vaccine is updated each year with the viral strains most likely to be involved in the next influenza season. Immunization during the third trimester of pregnancy ensures newborn protection by transplacentally acquired antibodies. More interactions with obstetricians and pregnant women is essential in order to increase the influenza vaccine use during pregnancy.