FOETAL CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN PREGNANCY WITH RISK FACTORS

FOETAL CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN PREGNANCY WITH RISK FACTORS

Ana-Nadia Schmidt*, Gabriela Zaharie**, F. Stamatian**, D. Boitor*, Carmen Micu*,
Tunde Kovacs**, D. Apostu*, A. Tamas-Szora*

* Anatomy and Embryology, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
** Clinic of Gynecology I, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

 

Rezumat – Sistemul nervos central fetal în sarcinile cu risc

Prematuritatea este deseori factorul de risc cel mai important în dezvoltarea sistemului nervos central.
Creierul în dezvoltare este susceptibil la o seamă de agresiuni iar efectele acestora depind în mare măsură de gradul său de maturare.

Acest grad de maturare determină o vulnerabilitate selectivă pentru diferitele regiuni ale sistemului nervos central.
Astfel, insultul hipoxic-ischaemic afectează la nou-născutul la termen substanţa cenuşie şi scoarţa cerebrală, în timp ce prematurul prezintă, în acelaşi context, leziuni ale substanţei albe periventriculare, ale matricei germinale şi ale cerebelului.
Prezentul articol se doreşte a fi o sinteză a datelor anatomice actuale, dar prezintă corelat şi câteva aspecte novatoare în imagistica creierului noului născut.
Înţelegerea substratului anatomic normal sau afectat al creierului imatur evidenţiat imagistic permite nu numai o corelare, ci şi o completare a cunoştinţelor privind dezvoltarea sistemului nervos central.

 

Abstract

Prematurity is often the most important risk factor for brain injury in the premature infant.
Hypoxia-ischemia and infection and/or inflammation are the two main causes of brain injury in the developing brain.
The developing brain is susceptible to a variety of insults, the pathophysiological and clinical effects of which depend not only on the nature, timing and severity of the injury, but also on the degree of maturation of the brain.
Depending on the maturation of the brain, different regions appear selectively vulnerable to injury.
Following hypoxic-ischemic injury in term infants, the deep grey matter, brainstem and cerebral cortex are targeted primarily, whereas in preterm infants the periventricular white matter is selectively targeted. The preterm brain is also susceptible to hemorrhage within the germinal matrix.
The cerebellum of premature infants is also susceptible to injury.
This paper will provide a recent literature review. It contains anatomical data and also some findings of advances in imaging the neonatal brain.
Understanding the anatomical substrate of brain (injury) seen on MRI provides new insights into the immature brain and the development of foetal central nervous system.

Keywords: germinal matrix, white matter, grey matter, cerebral cortex, cerebellum.