FETAL ASCITES. ILEAL ATRESIA. MECONIUM PERITONITIS. CASE REPORT

FETAL ASCITES. ILEAL ATRESIA. MECONIUM PERITONITIS. CASE REPORT

I. I. Jeican#, H. Gocan**, Tünde Kovacs*,***, D. Gheban****, F. Stamatian*,***

# Medical student, Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
*1st Department of Obstetrics and Gynecology, Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
**Department of Pediatric Surgery, Iuliu Haiţeganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
***Imogen Research Institute Cluj-Napoca
****Department of Pathology, Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca

 

 Rezumat: Ascită fetală. Atrezie ileală. Peritonită meconială.

      Articolul prezintă un caz de ascită fetală diagnosticată prenatal prin ecografie obstetricală în săptămâna 22 de sarcină. Investigarea imagistică prin rezonanţă magnetică nucleară efectuată în săptămâna 31 de sarcină a evidenţiat dilatarea intestinului fetal. Suspiciunea de malformaţie fetală obstructivă a tubului digestiv a determinat incadrarea sarcinii la risc obstetrical crescut; terminarea sarcinii s-a realizat prin secţiune cezariană. În prima zi după naştere, nou-născutul a fost transferat în Clinica de Chirurgie Pediatrică Cluj-Napoca. În ziua următoare, nou-născutul prezintă sindrom ocluziv. Se decide intervenţia chirurgicală pentru un diagnostic de certitudine şi în scop terapeutic. Intraoperator, se constată colecţie peritoneală care conţine meconiu, atrezie de ileon terminal, trei zone de perforaţie parietală pe ileonul terminal, supraiacent zonei atretice. Se practică rezecţia zonelor perforate în bloc. Ileonul terminal se exteriorizează printr-o ileostomă în fosa iliacă dreaptă. Nou-născutul prezintă evoluţie favorabilă.
Acest caz a beneficiat de o conduită multidisciplinară, fapt care a condus la un diagnostic şi un tratament optim.

      

Abstract:

      This article presents a case of fetal ascites diagnosed prenatally by ultrasound (US) in the 22nd week of pregnancy. In the 31 week of pregnancy, a magnetic resonance imaging (MRI) scan is recommended, which evidences dilated fetal bowel. The suspicion of fetal obstructive malformation of the gastro-intestinal tract imposes the decision of pregnancy at a high risk; the termination of pregnancy is decided by cesarean section. The first day after birth the newborn is transferred to the Pediatric Surgery Hospital of Cluj-Napoca. The next day the newborn presents an occlusive syndrome. Surgical operation is performed for a certainty diagnosis and therapeutic purposes. Meconium-containing peritoneal fluid is found intraoperatively, together with atresia of the terminal ileum, three parietal perforating areas on the terminal ileum above the atresia. The atretic and perforating areas are excised in one piece and the terminal ileum is externalized through the wall with ileostomy in the right iliac fossa. The newborn patient has a good evolution.
This case benefited from a multidisciplinary approach, which led to optimal diagnosis and treatment.
      Key words: ecografie obstetricală, ascită, atrezie

 

  Descarca articolul in format pdf