FENOTIPUL PACIENTELOR CU SOPC

FENOTIPUL PACIENTELOR CU SOPC

Mihai Surcel¹, Florin Stamatian¹, Micu Romeo¹, Remus Campean², Stela Surd¹, Marinela Garlovan¹

¹ Departmentul de Reproducere asistata a Clinicii Ginecologie 1, Universitatea de Medicina “Iuliu Hatieganu “Cluj Napoca ² Departmentul de Biostatistica Universitatea de Medicina “Iuliu Hatieganu “Cluj Napoca

Rezumat

     Obiectul studiului a fost cel de a descrie diferitele variante fenotipice, respectiv de a aprecia riscul acestor paciente de a dezvolta sindromul metabolic sau de a raspunde exagerat la tratamentele de stimulare ovariana.

    Studiul prezent este unul retrospectiv; lotul studiat a inclus 108 paciente – 74 cu SOPC respectiv 34 martor; s-au evaluat urmatorii parametrii: vârsta, indice de masa corporeala (IMC), scorul Ferrriman-Gallwey, hormonal (FSH, LH, estradiol, testosteron) si ecografic. Un grup mai restrâns de paciente a fost urmarit si din perspectiva riscului metabolic – hdlcolesterol, trigliceride, tensiune arteriala respectiv a raspunsului la stimulare ovariana.
   Rezultate si discutii: se constata diferente importante în privinta parametrilor clinici si biologici între grupele clasice de SOPC si grupele martor (IMC, hirsutism, LH/FSH, testosteron, Ihoma). Deasemenea pacientele cu hiperandrogenism au demostrat o predispozitie importanta spre dezvoltarea sindromului metabolic. În privinta raspunsului la stimularea ovariana toate grupele SOPC au avut un raspuns exagerat.

Abstract – ANTICOAGULANT TREATMENT IN PREGNANCY

   The objectives of this study were to describe different phenotypic types of PCOS and to determine the risk for metabolic syndrome and the response to ovarian stimulation.

    This is a retrospective study. 104 patients were enrolled, 74 PCOS patients and 34 controls. We assessed the following parameters: BMI, hirsutism, FSH, LH, estradiol, testosterone, Ihoma, HDL cholesterol, TG, blood pressure and the response to ovarian stimulation.
   Results: There are important differences in terms of clinical and biological comparing PCOS patients with controls. Patients with hyperandrogenism were more prone to develop metabolic syndrome. Withrespect to ovarian stimulation, all pacients with PCOS showed and increased response.
Key words : polycystic ovary syndrome, metabolic syndrome, ovulatory infertility