FACTORII DE RISC CE INTERVIN IN PATOGENIA MANIFESTARILOR CUTANATE INDUSE DE SARCINA

FACTORII DE RISC CE INTERVIN IN PATOGENIA MANIFESTARILOR CUTANATE INDUSE DE SARCINA

Ştefania Dobre

UMF Craiova

Rezumat

        Gestaţia normală la specia umană durează 9 luni /40 săptămâni /280 zile. Aceasta reprezintă pentru mamă o perioadă de suprasolicitare caracterizată printr-o serie de modificări de natură hormonală ce se repercutează asupra tuturor organelor şi sistemelor ,implicit şi asupra tegumentelor şi mucoaselor. În cadrul acestor modificări rolul fundamental îl deţine hipofiza, acesteia adăugându-se noul sector funcţional reprezentat de unitatea feto-placentară.

       Prezenţa fătului în uter produce în organismul matern diverse transformări , multe din ele intrând în cadrul „modificărilor fiziologice de sarcină”,iar altele în sfera patologică.

Abstract – RISK FACTORS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS OF DERMATOLOGIC MANIFESTATIONS IN PREGNANCYRISK FACTORS INVOLVED IN THE PATHOGENESIS OF DERMATOLOGIC MANIFESTATIONS IN PREGNANCY

        Normal pregnancy to human species is a 9 moons /40 weeks /280 days.This is for mother a important period with multiple endocrine changes of every organs and systems, too the skin and mucosis. The principal role has pituitary gland, but to come out a new function domain: feto-placental unit.
       The fetus present into uterus induce differents changes, some belong “physiological change of pregnancy”, others into pathological sphere.

Keywords: pregnancy dermatosis, risk factors.