EXENTERAŢIE ANTERIOARĂ EXTINSĂ LATERAL PENTRU CANCER DE COL UTERIN INVAZIV LOCOREGIONAL – PREZENTARE DE CAZ

EXENTERAŢIE ANTERIOARĂ EXTINSĂ LATERAL PENTRU CANCER DE COL UTERIN INVAZIV LOCOREGIONAL – PREZENTARE DE CAZ

N. BACALBAŞA*, A. FILIPESCU*,** IRINA BĂLESCU***

*U.M.F. Carol Davila, Bucureşti
**Spitalul „ELIAS”, Bucureşti
***Spitalul „PONDERAS”, Bucureşti

 

Rezumat

Exenteraţia pelvină, raportată pentru prima dată de către Brunschwig in 1948 pentru tumori pelvine avansate loco-regional implica rezecţii multiviscerale urmate de morbiditate şi mortalitate importante (1,2,3,4).

În timp,datorită progresului în tehnică chirurgicală şi terapie intensivă,rata de mortalitate postoperatorie a scăzut,aducând din nou aceasta procedură în atenţia chirurgului oncolog;tendinţa a fost de a clarifica indicaţiile,beneficiul şi metodele reconstructive pentru a restabili funcţionalitatea. Întrucât beneficiul metodei e asociat rezecţiei R0,exenteraţia cu extensie laterala a fost dezvoltată pentru situaţiile cu invazie laterală,considerate anterior nerezecabile (5,6). Prezentăm cazul unei paciente de 59 de ani diagnosticată cu o tumoră de col uterin cu invazia vezicii urinare şi a ureterului drept, căreia,după 26 de secvenţe de radioterapie neoadjuvantă,i s-a practicat o pelvecomie anterioara cu extensie laterala şi reimplantare a ureterului stâng în cel dretpt cu ureterostomie dreaptă (U trans U) cu rezultate oncologice bune.

 

Abstract: Laterally extended anterior exenteration for locoregional invasive cervical cancer – Case report

Pelvic exenteration, reported for the first time by Brunschwig in 1948 for locally advanced pelvic malignancies involved extended organ resections followed by considerable morbidty and mortality (1,2,3,4).In time due to progress in surgical technique and intensive care, rates of postoperative mortality decreased, which brought back the method in the oncologist surgeon’s attention; focus was set on clarifying indications,benefit and methds of reconstruction in order to restore functionallity.Since benefit of the procedure was associated with R0 resection, lateral extended exenteration was developed for the situations of lateral invasion previously considered unresectable.(5,6). We report the case of a 59 years old patient diagnosed with a large cervical tumor invading the bladder and the right ureter who,after 26 sequences of neoadjuvant radiotherapy, was submitted to anterior laterally extended pelvectomy with U trans U right ureterostomy with good oncologic results.

Keywords: locally advanced cervical cancer, radiotherapy, laterally extended exenteration