EVALUATION OF MEDICAL KNOWLEDGE LEVEL BETWEEN PREGNANT WOMEN FROM ROMANIA AND CORRELATION WITH THEIR SOCIO-ECONOMICAL STATUS

EVALUATION OF MEDICAL KNOWLEDGE LEVEL BETWEEN PREGNANT WOMEN FROM ROMANIA AND CORRELATION WITH THEIR SOCIO-ECONOMICAL STATUS

R. Botezatu*, L. Dumitrasi*, Gh. Peltecu**

*Spitalul Clinic Filantropia
**UMF Carol Davila Bucureşti

 

Rezumat: Evaluarea nivelului de cunoştinţe medicale al gravidelor din România şi corelarea cu statusul socio-economic

Stadiul actual al cunoaşterii internaţionale cu privire la rata operaţiilor cezariene este evidenţiat într-un comunicat al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) care prezintă o tendinţă crescătoare a cezarienelor în ţările dezvoltate. În România nu se cunoaşte cu exactitate procentul real al operaţiilor cezariene. Actualul studiu se bazează pe posibila corelaţie a nivelul de cunoaştere şi statusul socio-economic al gravidelor cu opţiunea de naştere. Unul din obiective îl constituie identificarea factorilor ce conduc la opţiunea de naştere a gravidelor în România şi la posibila elaborare a unei conduite având ca scop scăderea acestei incidenţe. Studiul se desfasoară în Spitalul Clinic Filantropia, UMF Carol Davila – Bucureşti şi are ca instrument de lucru chestionarul completat voluntar de gravidele care se prezintă la spital şi care participă la cursul de informare „Şcoala Mamelor”, comparativ cu cele care nu participă la acest curs şi care se prezintă la camera de gardă. În urma prelucrării parţiale a datelor colectate s-a constat un nivel de informare mai ridicat la gravidele cu status socio-economic crescut, în general, precum şi un nivel de cunoaştere mai ridicat la cele care au absolvit cursul, indiferent de statusul socio-economic. Ulterior, studiul va avea ca obiectiv evaluarea corelaţiei dintre statusul socio-economic şi nivelul de cunoaştere al gravidelor şi opţiunea de naştere exprimată de acestea cu obiectivarea factorilor care pot fi influenţaţi pentru a scădea incidenţa operaţiilor cezariene în România.

      

Abstract

       The current state of international knowledge about cesarean section (CS) rate is revealed in a WHO statement showing an increasing trend of cesarean in the developed countries. In Romania, the actual rate of CS is not precisely known. The current study builds on the possible correlation of the level of medical knowledge and socio-economic status of pregnant women with their delivery option. One objective is to identify the factors that lead to the high rate of caesarian sections in Romania and the possible development of a strategy aimed to lower this rate. The study is being conducted in Filantropia Clinical Hospital, Carol Davila University of Medicine, Bucharest and its tool is the questionnaire which is voluntarily filled by pregnant women who present to the hospital and attend the course „Future Mother School”, versus those that do not participate at this course and are presenting to the emergency room. After partial processing of the data collected we found a higher level of information to women with increased socio-economic status, generally, and a higher level of knowledge to those who have completed the course, regardless of socio-economic status. Subsequently, the study will aim to assess the correlation between socio-economic status and level of knowledge of pregnant women and delivery option expressed by them trying to identify the factors that can be influenced to lower CS rate in Romania.

Keywords: cezariana, sarcina, informare, nastere, optiune, socio-economic