EVALUAREA UNUI ALGORITM DE SCREENING MULTIPARAMETRIC PENTRU PREDICŢIA PREECLAMPSIEI ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ

EVALUAREA UNUI ALGORITM DE SCREENING MULTIPARAMETRIC PENTRU PREDICŢIA PREECLAMPSIEI ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ

S. Surugiu*, Tünde Kovacs*, C. Milea**,  F. Stamatian*

*  Catedra de Obstetrică-Ginecologie I, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.
** Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

 

 

Rezumat

    Obiectiv: Dezvoltarea unui model de screening multiparametric în scopul predicţiei precoce a preeclampsiei
    Material şi metodă: studiu screening ce a inclus 250 gravide (primipare şi secundipare cu prima sarcină complicate cu preeclampsie), sarcini monofetale, cu vârstă gestaţională de 11-13 săptămâni. Am dezvoltat un model de screening multimodal, ce a inclus factori de risc proveniţi din istoricul matern, indicele de pulsatilitate al arterelor uterine şi concentraţia serică a factorului de creştere placentar (PIGF), a proteinei plasmatice A asociată sarcinii (PAPP-A) şi gonadotrofinei umane corionice, fracţiunea ß (ß-hCG).
    Rezultate: algoritmul de screening multiparametric testat de noi a permis o predicţie a dezvoltării unui sindrom preeclamptic cu o sensibilitate de 58,3% la o rată a rezultatelor fals-pozitive de 5%, respectiv cu o sensibilitate de 83,3% la o rată a rezultatelor fals-pozitive de 10%.
    Concluzie: predicţia efectivă a preeclampsiei este realizabilă de la vârstă gestaţională de 11-13 săptămâni.

      

Abstract

Objective: to develop a multiparametric screening model for early prediction of preeclampsia
Methods: screening study that included 250 singleton pregnancies (primiparas and secundiparas with the first pregnancy complicated by preeclampsia), at 11-13 weeks of gestation. We developed a multimodal screening model, that included risc factors from maternal history, uterine artery pulsatility index, plasmatic levels of placental growth factor (PIGF), pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) and ß fraction of the human chorionic gonadotrophin  (ß-hCG).
Results: the multiparametric screening algorithm that we have tested allowed the prediction for the developing of a preeclamptic syndrome with a sensibility of 58,3% at a false positive rate of 5%, respectively a sensibility of 83,3% at a false positive rate of 10%.
Conclusion: effective prediction of preeclampsia is feasible from 11-13 weeks of gestation.
Keywords: preeclampsia, screening, uterine Doppler, PlGF, PAPP-A,  ß-hCG.