EVALUAREA RISCULUI DE ANEMIE IN SARCINA LA TERMEN

EVALUAREA RISCULUI DE ANEMIE IN SARCINA LA TERMEN

 Materiale şi metodă: Am realizat un studiu prospectiv în care a fost înrolate 67 de gravide cu sarcini fiziologice care au născut la termen. Am determinat valorile hemoglobinei (Hb), hematocritului (Ht) şi volumul corpuscular mediu (MCV) de trei ori pe parcursul sarcinii, la luarea în evidenţă, la sfârşitul trimestrului II (26-30 săptămâni) şi la termen. Gravidele au fost împărţite în trei loturi în funcţie de valoarea hemoglobinei măsurate la termen: lotul I cu anemie moderată (Hb=8-10 g/dl), lotul II cu anemie uşoară (Hb=10,1-11,4 g/dl), lotul III cu valori normale ale hemoglobinei (Hb=11,5-13 g/dl). Am analizat incidenţa anemiei la termen în legătură cu diferitele caracteristici materne şi valorile parametrilor hematologici din trimestrul I şi II de sarcină.
Rezultate: Valoarea hemoglobinei a scăzut în trimestrul II de sarcină în cazul celor trei loturi de la concentraţia medie de 12,01-12,81 g/dl la 10,25-11,41 g/dl, menţinându-se la acest nivel în cazul lotului cu anemie uşoară, a crescut în cazul lotului fără anemie şi a scăzut în continuare la gravidele care au dezvoltat anemie moderată. În cazul gravidelor care au dezvoltat anemie moderată la termen, scăderea iniţială a valorilor de hemoglobină a fost mai importantă apoi concentraţia hemoglobinei a scăzut în continuare faţă de gravidele din celelalte două loturi la care concentraţia de hemoglobină a crescut, ajungând la valori asemănătoare cu cele de la luarea în evidenţă. Deşi valorile MCV nu au înregistrat modificări semnificative, anemia moderată s-a asociat cu microcitoză.
Concluzii: Studiul nostru a evidenţiat că, pe lângă variaţiile induse de hemodiluţie, valorile hemoglobinei determinate în trimestrul II pot avea valoare predictivă pentru apariţia anemiei la termen. Asocierea dintre anemie (Hb<10 g/dl) şi volumul corpuscular mediu <80 fl probabil este dat de un deficit de fier.

 

Abstract – The risk for anemia at the end of pregnancy

Anemia in pregnancy is of great public health importance, yet few studies have examined predictors of hemoglobin (Hb) concentration during this time.
Objective: The purpose of this study is to examine the change in hemoglobin concentration, hematocrit (Ht) and mean corpuscular volumes (MCV) during pregnancy and to identify predictors of anemia and microcytosis at term.
Materials and methods: We conducted a prospective observational study. The study population consisted of 67 healthy pregnant women, who delivered singleton live births at term gestation. We measured hemoglobin concentration (Hb), hematocrit (Ht) and mean corpuscular volumes (MCV) in maternal blood three times in pregnancy, at the initial visit, at 26-30 weeks’ gestation, at delivery. These women were categorized by their last hemoglobin concentration into three groups: I- moderate anemia (Hb=8-10 g/dl), II-mild anemia (Hb=10,1-11,4 g/dl), III-without anemia (Hb=11,5-13 g/dl), and the incidence of anemia at term pregnancy was analyzed together with the maternal characteristics and first and second trimester hematological parameters.
Summary of results: Hemoglobin concentration fell in all cases from a mean of 12,03-12,81 g/dl in early pregnancy to 10,25-11,41 g/dl at second trimester, a level which was maintained until term in the group with mild anemia, but increased in group without anemia and fell in the group with moderate anemia. In the women who developed anemia during pregnancy, the initial fall in hemoglobin concentration was greater, and then did not rise again, like the other two groups, to a level similar to the booking level. The changed mean cell volume usually remained within the normal range in the group without anemia and with mild anemia at term, but the moderate anemic pregnant developed microcytosis.
Conclusions: Our analysis demonstrated that, apart from the blood volume changes that accompany normal pregnancy, second trimester hematological parameters predict anemia at term. Although mean corpuscular volume does not change substantially during pregnancy a hemoglobin concentration <10 g/dl in association with a mean corpuscular volume <84 fL probably indicates iron deficiency.

Keywords: maternal hemoglobin, anemia, microcytosis, pregnancy

 

 

2009-11-26 18:03:20