EVALUAREA MARKERILOR STRESULUI OXIDATIV LA GRAVIDELE CU RISC, PENTRU PREDICŢIA PREECLAMPSIEI

EVALUAREA MARKERILOR STRESULUI OXIDATIV LA GRAVIDELE CU RISC, PENTRU PREDICŢIA PREECLAMPSIEI

Mihaela Daniela Oancea*, D. Mihu*, N. Costin*, Daria Maria Pop*, Mirela Bolcaş**, Ioana Trif**

*Departamentul de Obstetrică şi Ginecologie II, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România.
** Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

 

Rezumat

       Preeclampsia (PE) este o tulburare multisistemică specifică sarcinii umane care ramâne în continuare o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate materno-fetală, determinând preocupari importante de găsire a unor strategii eficiente de prevenţie.
       Scopul acestui studiu a fost evaluarea nivelului seric al markerilor stresului oxidativ: malon- dialdehida (MDA) si superoxid dismutaza (SOD) în trimestrul I şi II de sarcină la gravide care prezentau factori de risc pentru apariţia PE şi aprecierea relevanţei lor în predicţia acestei afecţiuni .
       Material şi metodă: A fost realizat un studiu prospectiv longitudinal pe 120 gravide care au fost împărţite în 2 loturi în funcţie de evoluţia sarcinii: lot I -26 gravide care au dezvoltat PE şi lot II -94 gravide cu evoluţie fiziologică a sarcinii .
       Rezultate: S-a constatat o corelaţie semnificativă statistic între creşterea nivelului seric de MDA în trimestrul I şi II de sarcină şi apariţia ulterioară a PE, predictibilitatea mai bună având-o valorile MDA din trimestrul II . O corelaţie pozitivă a fost obţinută şi între scăderea nivelului SOD în trimestrul I şi II de sarcină şi dezvoltarea PE, valoarea predictivă mai mare având-o valorile din trimestrul II. Asocierea celor doi markeri ai stresului oxidativ creşte valoarea de predicţie mai ales în trimestrul II de sarcină .
       Concluzii: MDA şi SOD ar putea fi markeri predictivi pentru determinarea gravidelor cu risc de a dezvolta PE, înaintea debutului clinic al bolii, valorile conjugate ale lor crescând mult puterea de predicţie, mai ales în trimestrul II de sarcină.

      

Abstract – Assessment of oxidative stress markers in pregnant women at risk, for predicting preeclampsia

       Preeclampsia (PE) is a multisystemic disorder specific for human pregnancy, which remains an important cause of materno-fetal morbidity and mortality and generates important efforts for finding effective prevention strategies.
       The aim of this study was to evaluate the serum levels of oxidative stress markers: malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD) in the first and second trimesters of pregnancy in pregnant women with risk factors for PE, and to assess their relevance for the prediction of this disorder.
       Material and method: A prospective longitudinal study was conducted on 120 pregnant women, who were assigned to 2 groups depending on the evolution of pregnancy: group I – 26 pregnant women who developed PE, and group II – 94 pregnant women with a physiological evolution of pregnancy.
       Results: A statistically significant correlation was found between the increase of serum MDA levels in the first and second trimesters of pregnancy and the subsequent development of PE, with a better predictability of MDA values in the second trimester. A positive correlation was also found between the decrease of SOD levels in the first and second trimesters of pregnancy and the development of PE, with a higher predictive value of second trimester values. The association of the two oxidative stress markers increases the prediction value, particularly in the second trimester of pregnancy.
        Conclusions: MDA and SOD might be predictive markers for the detection of pregnant women at risk for developing PE, before the clinical onset of the disease, their conjugated values significantly increasing the prediction power, particularly in the second trimester of pregnancy. Further investigations of additional factors that might improve the prediction rate are justified for the purpose of developing more accurate screening methods.

Keywords: preeclampsia, prediction, malondialdehyde, superoxide dismutase