EVALUAREA FUNCŢIEI CARDIACE FETALE CU AJUTORUL INDEXULUI DE PERFORMANŢĂ MIOCARDICĂ (TEI INDEX)

EVALUAREA FUNCŢIEI CARDIACE FETALE CU AJUTORUL INDEXULUI DE PERFORMANŢĂ MIOCARDICĂ (TEI INDEX)

C. I. Mihăilescu, B. Marinescu

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Panait Sîrbu”, Bucureşti

 

Rezumat

       Obiective: Scopul acestui studiu este să determine valorile normale ale indexului de performanţă miocardică globală (Tei Index) în cadrul examinării doppler ecocardiografice fetale în al doilea şi al treilea trimestru de sarcină şi să le compare cu alte valori citate în literatura de specialitate.
       Metoda: Evaluarea doppler a indexului miocardic (Tei Index) prin măsurarea timpului de contracţie izovolumetrică (TCI), a timpului de relaxare izovolumetrică (TRI), a timpului de ejecţie (TE) şi calcularea valorii indexului miocardic (Tei Index).
       Rezultate: Valorea normală a Indexului Miocardic pentru al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (18-31 saptamâni de sarcină) a fost 0.51 +/-12 ms, în concordanţă cu valorile citate în literatura de specialitate.
       Concluzii: Indexul Miocardic este un indicator al funcţiei sistolice cardiace fetale care poate fi uşor măsurat şi reprodus, fără a fi necesară obţinerea unei imagini anatomice detaliate. Indicele Miocardic poate fi un instrument util în explorarea funcţiei cardiace fetale în diferite situaţii clinice, ce poate fi introdus ca standard în evaluarea ecocardiografică fetală.

 

Abstract – Fetal cardiac function assessed by Doppler myocardial performance index (Tei Index) in normal pregnancy

       Objectives: The aim of this study is to determine the normal values of the index of global myocardial performance (Tei Index) in the fetal Doppler echocardiography examination in the second and third trimester of pregnancy and to compare them with other values quoted in the literature.
       Method: Doppler evaluation of the myocardial performance index (Tei Index) by measuring the isovolumic contraction time (ICT), isovolumic relaxation time (IRT), ejection time (ET) and calculation of the myocardial performance index (Tei Index).
       Results: Normal values of the Myocardial performance Index calculated for the second and third trimester of pregnancy (18-31 weeks gestation) was 0.51 + / -12 ms, being consistent with the values quoted in the literature.
       Conclusion: Myocardial performance index is an indicator of fetal cardiac systolic function that can be easily measured and reproduced without the need to obtain a detailed anatomical image. Myocardial performance index could become a useful tool in exploring the fetal cardiac function in various clinical situations, and could be introduced as standard measurement for the fetal echocardiography evaluation.

Keywords: Doppler, fetal echocardiography, myocardial performance index, Tei Index.