ETIOPATOGENIA RUPTURII DE MEMBRANE IN NASTEREA PREMATURA

ETIOPATOGENIA RUPTURII DE MEMBRANE IN NASTEREA PREMATURA

Dimitrie Pelinescu-Onciul
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila- Bucureşti, Life Memorial Hospital

Rezumat

        Ruptura prematură de membrane poate contribui la 30-40% dintre naşterile premature. Etiopatogenia RPM nu este încă bine cunoscută, dar este stabilit că este rezultatul, în condiţiile existenţei unor factori favorizanţi, al creşterii presiunii intraamniotice care acţionează asupra unei alterări structurale locale a membranelor.

       Este un proces complex, în care sunt implicate infecţia (activarea prin citokine a metalproteinazelor ), deficitul progesteronic ( determină over expresia genelor relaxinei, care activează metalproteinazele ), factori genetici ( alterări structurale a matricei conjunctive ), deficitul de Cu ( alterarea metabolismului colagenului ), toţi aceşti factori determinând alterarea structurală locală a membranelor.
Asupra zonei de alterare structurală acţionează factorul mecanic, creşterea presiunii intraamniotice şi se produce RPM.

Abstract – PREMATURE BIRTH: THE ETIOPATHOLOGY OF THE PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANESPREMATURE BIRTH: THE ETIOPATHOLOGY OF THE PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES

       Preterm premature rupture of membranes ( PPROM ) occurs before 37 weeks’ gestation and leads to 30-40% of preterm births. The pathophysiology of PPROM is not yet well-known, but is established that PPROM is the result of increase of intraamniotic pressure that acts on a local structural alteration of fetal membranes.
       It is a complex process, where are implicated the infection ( activation of metallproteinases MMPs by cytokines ), progesterone deficit ( over expression of relaxin genes, relaxin producing the activation of MMPs ), genetic factors ( structural alterations of connective tissue matrix ) and Cu deficit ( alteration of collagen metabolism ), all these factors producing the structural alteration of membranes.
Of the site of structural alteration acts the mechanical factor, increase of intraamniotic pressure and produces the PPROM.

Keywords: Prematur rupture.