ESTE CORIOAMNIONITA MATERNĂ UN FACTOR DE RISC PENTRU MORTALITATEA ŞI MORBIDITATEA PREMATURILOR CU GREUTATE EXTREM DE MICĂ LA NAŞTERE SAU SUNT ELE O CONSECINŢĂ A NAŞTERII PREMATURE?

ESTE CORIOAMNIONITA MATERNĂ UN FACTOR DE RISC PENTRU MORTALITATEA ŞI MORBIDITATEA PREMATURILOR CU GREUTATE EXTREM DE MICĂ LA NAŞTERE SAU SUNT ELE O CONSECINŢĂ A NAŞTERII PREMATURE?

Laura Mihaela Suciu*, Manuela Cucerea*, B. Szabo**, L. Puscasiu**

* UMF Targu Mures, Departamentul de Neonatologie
** UMF Targu Mures, Departamentul de Obstetrica Ginecologie

 

Rezumat

Obiective: Scopul studiului a fost de a determina în ce măsură corioamnionita maternă este un factor de risc pentru mortalitatea şi morbiditatea copiilor prematuri născuţi înainte de 30 de săptămâni de gestaţie.
Material şi metodă: Studiu epidemiologic retrospectiv care a inclus copiii prematuri născuţi înainte de 30 de săptămâni de gestaţie în perioada 1 Ianuarie 2007-31 Decembrie 2009 internaţi în două centre de Terapie Intensivă de nivel terţiar cu caracteristici demografice şi volum de lucru asemănător. Lotul a fost divizat în două subgrupe în funcţie de prezenţa corioamnionitei materne diagnosticate antenatal pe baza criteriilor clinice. Cele două subgrupe au fost analizate în ceea ce priveşte atitudinea terapeutică antenatală, postnatală precum şi apariţia complicaţiilor prematurităţii.

Rezultate: 125 de copiii născuţi prematur înainte de 30 de săptămâni complete de gestaţie cu greutatea la naştere sub 1000 de grame au îndeplinit criteriile de includere. Hemoragia Intraventriculară a fost diagnosticată la 47% din copiii născuţi de mame cu corioamnionită în comparaţie cu 44% din grupul copiilor din mame fără corioamnionită (p< 0,05). Persistenţa Canalului Arterial a fost 32% în grupul cu corioamnionită versus 12% în grupul fără corioamnionită (p < 0,05).
Concluzii: Studiul nostru comfirmă relaţia dintre prezenţa corioamnionitei materne şi morbiditatea neonatală dar nu şi cu mortalitatea prematurilor născuţi înainte de 30 de săptămâni de gestaţie.

 

Abstract – Is the chorioamniotitis a risk factor for mortality and morbidity of premature infants with extremely low birth weight or are they a consequence of premature birth?

Objective: The aim of the present study was to determine the perinatal effects of chorioamnionitis on preterm extremely low birth weight infants.
Study design: Retrospective cohort conducted by medical records abstraction. The population was stratified by presence of maternal chorioamnionitis. Subgroups were compared by various perinatal attitude, outcomes and counfounding variables.
Results: 125 premature infants with gestational age less than thirty weeks and birth weight 500 – 1000 g, born in two tertiary centers between January 2007 – December 2009 were enrolled in an retrospective epidemiological study. Intraventricular hemorrhage was 47% in the chorioamnionitis group and 44 % in no chorioamnionitis group (p< 0.05). Persistent arterial duct rate was 32% in the chorioamnionitis group and 12 % in no chorioamnionitis group (p<0, 05). The mortality rate was 44% in chorioamnionitis group versus 55% in no chorioamnionitis group (p >0, 05)
Conclusions: We confirmed the relationship between maternal chorioamnionitis and neonatal morbidity but not with mortality of extremely low birth weight infants.

Keywords: chorioamnionitis, neonatal outcome, extremely low birth weight infants