ENDOMETRIOZA LEZIUNE CU RISC PENTRU CANCERUL OVARIAN

ENDOMETRIOZA LEZIUNE CU RISC PENTRU CANCERUL OVARIAN

Mihaela Camelia Tîrnovanu, Mătrescu Angelica Ciucanu *, Ana Maria Cozoreanu *,  Andreea Cara*, B.N. Scurtu *, M. Onofriescu

Universitatea de Medicina şi Farmacie „Gr T Popa” Iaşi România
*Maternitatea „Cuza Vodă” Iaşi România

 

 Rezumat

       Asocierea dintre endometrioză şi cancerul de ovar este frecvent discutată în literatura medicală. Obiectiv: Studiul a evaluat relaţia dintre endometrioză şi aspecte clinice precum vârsta, statusul menopauzal şi stadiul pentru pacientele cu cancer ovarian. Material şi metodă: O analiză retro- şi prospectivă a fost realizată pentru 264 paciente tratate chirurgical pentru cancer ovarian, în perioada 2003 – 2011 în clinica nostră. Au fost utilizate foile de observaţie şi buletinele anatomopatologice. Clasificarea histologică pentru cancerul de ovar s-a bazat pe sistemul OMS, iar stadializarea s-a făcut conform sistemului FIGO în vigoare. A fost luată în considerare prezenţa endometriozei pe piesele de rezecţie. Rezultate:Vârsta medie a fost de 48,6 ± 7,2 ani şi 56,2 ± 8,2 ani pentru femeile cu endometrioză asociată cancerului ovarian şi respectiv cancer de ovar. Din întreg lotul cu cancer de ovar numai 18 cazuri au asociat leziuni de endometrioză: 13 cazuri cancer ovarian epitelial de tip endometrioid (dintre care 4 cu cancer sincron de tip endometrioid ovarian şi endometrial), 3 cazuri cu celule clare şi 2 paciente cu tumoră ovariană borderline de tip mucinos. Numai la 2 paciente s-a putut dovedi histologic tranziţia de la endometrioza benignă la cea atipică şi cancer. Concluzii: Am constatat o apariţia mai precoce a cancerului de ovar la cazurile cu endometrioză, cu scăderea mediei de vârstă cu 7,6 ani. Femeile cu endometrioză asociată cancerului de ovar sunt majoritatea în premenopauză şi au stadiu precoce de boală. Endometrioza predispune la cancer ovarian invaziv de tip endometrioid şi cu celule clare.

      

Abstract Endometriosis lesion with risk for ovarian cancer

The association between endometriosis and ovarian cancer has been frequently described in the medical literature. Objective: Our study assess the relationship betweem endoemtriosis and clinical features as age, menopausal status, stage for ovarian cancer patients. Method: A retro- and prospective analysis was conducted on 264 patients treated by surgery for ovarian cancer (OC) between 2003 – 2011 in our clinic. The observation sheets and pathology results were used for these cases. Histologic classification of OC was based on WHO system and the stage was according to the current FIGO system. The presence of endometriosis was established on resected specimens. Results: The mean age ± SD was 48.6 ± 7.2 and 56.2 ± 8.2 years for patients having endometriosis-associated ovarian cancer (EAOC) and OC respectively. From all cases with OC  only 18 were associated with lesions of endometriosis: 13 cases with endometrioid epithelial ovarian cancer (from these 4 with synchronous primary  endometrioid cancer of endometrium and ovary), 3 with ovarian cancer clear cell and 2 patients with mucinous borderline ovarian cancer. From these cases only 2 women had a histology-proven transition from benign endometriosis to atypical endometriosis and cancer. Conclusions: There was early onset of ovarian cancer for cases having endometriosis of about 7.6years average. Women with endometriosis-associated ovarian cancer are typically premenopausal and have early stage disease. Endometriosis lesions may predispose to endometrioid and clear cell invasive ovarian cancer.
Keywords: endometriosis, ovarian cancer, risk