ENDOMETRIOZA CERVICALĂ

ENDOMETRIOZA CERVICALĂ

Cristina Vasiliu, Veronica Stanciu, Gabriela Danileţ, Oana Vişan

Clinica de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Universitar de urgenţă Bucureşti
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila” Bucureşti

 

 Rezumat

Endometrioza reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii ale vârstei reproductive, în schimb, localizarea ei la nivelul colului este rară. Ea apare de obicei la acest nivel ca urmare a unor traumatisme cervicale în antecedente. Lucrarea de faţă este o prezentare de caz. Scopul lucrării este de a reaminti clinicienilor existenţa acestei localizări precum şi faptul că ea poate da o simptomatologie diversă ( metroragii perimenstruale, spotting, sângerări la contactul sexual, dismenoree, dispareunie) sau poate fi asimtomatică. Diagnosticul se pune prin examenul cu valvele şi colposcopie. Frotiurile pot fi normale sau modificate. Diagnosticul diferenţial se face prin colposcopie. Examenul histopatologic confirmă diagnosticul. Tratamentul nu este necesar decât în formele simptomatice. Recidivele sunt posibile. Prognosticul este favorabil.  

      

AbstractCervical endometriosis

Endometriosis is one of the most common diseases of reproductive age, however, its location in the cervix is rare. It usually occurs at this position due to a history of cervical trauma. This paper is a case presentation. The purpose of this paper is to remind clinicians of this location and that it can give a diversity of symptoms (perimenstrual uterine bleeding, spotting, bleeding after intercourse, dysmenorrhea, dyspareunia) or be asymptomatic. Diagnosis is made by valves examination and colposcopy. Smears may be normal or modified. Differential diagnosis is made by colposcopy. Histopathological examination confirmes the diagnosis. The treatment is required only in the symptomatic form.  Relapses are possible. The prognosis is favorable.
Keywords: cervical endometriosis