EFICIENTA TRATAMENTULUI CU ANALOGI DE GNRH IN SINDROMUL DUREROS DIN ENDOMETRIOZA

EFICIENTA TRATAMENTULUI CU ANALOGI DE GNRH IN SINDROMUL DUREROS DIN ENDOMETRIOZA

-experienţa personală –

Cruciat G, Irina Frunzuc, Bârsan H, Ramona Crişan
Clinica Obstetrică Ginecologie I, UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Rezumat

       Obiective: evaluarea eficienţei analogilor GnRh in tratamentul sindromului algic pelvin cronic şi compararea rezultatelor cu cele obţinute în urma tratamentului cu progestative.

       Matrial şi metodă: În studiu au fost introduse 41 paciente diagnosticate cu endometriozã repartizate in douã loturi: lotul A – 14 paciente au beneficiat de tratament cu analogi de GnRh şi lotul B – 27 de paciente care au primit progestative curã continuã timp de 6 luni. Vârsta medie a pacientelor a fost de 28.5 ani. Parametri uramãriţi pe parcursul tratamentului au fost: prezenţa dismenoreei, prezenţa dispareuniei, valorile titrului CA125, toleranţa la tratament.
       Rezultate: În rândul pacientelor din ambele loturi s-a înregistrat ameliorarea sau dispariţia dismenoreei/dispareuniei şi ameliorarea calitãtii vieţii. In cazul utilizãrii analogilor GnRh ameliorarea a fost mai importantã iar efectul a fost mai rapid. S-a abservat o asociere semnificativã a creşterii titrului CA125 cu gravitatea endometriozei.
       Concluzii: Utilizarea analogilor GnRh a dus la un efect mai promt şi mai marcat în ameliorarea simptomelor endometriozei comparativ cu utilizarea progestativelor.

Abstract – THE EFICACY OF GONADOTROPE RELEASING HORMONE ANALOGS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PELVIC PAIN IN ENDOMETRIOSISTHE EFICACY OF GONADOTROPE RELEASING HORMONE ANALOGS IN THE TREATMENT OF CHRONIC PELVIC PAIN IN ENDOMETRIOSIS

       Objective: to evaluate the eficacy of gonadotropin releasing hormone agonist (GnRh agonist) in the treatment of chronic pelvic pain in endometriosis and to compare them with the ones obtained with progestative treatment.
       Study design: 41 patients diagnosed with endometriosis were enrolled in this study. 14 were given GnRh agonist alone and 27 received progestatives during a 6 months period. The median age of patients enrolled was 28.5 years. All pacients were followed up for evaluation of dysmenorrhoea, dyspareunia, CA125 levels, tratment tolerance.
       Results: The intensity of dysmenorrhoea was diminueshed in all the patients and the quality of life was improved. Using GnRh agonists the pain relief was improved and their effect was faster. The levels of CA125 were increased with the stage of endometriosis.
       Conclusions: GnRh agonists was more effective than progestatives in the treatment of chronic pelvic pain.