EFFECTS OF CAFFEINE EXPOSURE ON FETAL LIVER AND MYOCARDIUM

EFFECTS OF CAFFEINE EXPOSURE ON FETAL LIVER AND MYOCARDIUM

Daniela Pintican, C. Iuhas, Alexandra Poienar, R. Mocan-Hognogi, D. Mihu

Obstetrics and Gynecology Clinic “Dominic Stanca, University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

 

Abstract

Caffeine is one of the most commonly used stimulants in the general population. The effects of caffeine on the body are mediated by interaction with adenosine receptors, adrenergic and cholinergic receptors, gammaaminobutyric acid and serotonin receptors. Testing the research hypothesis was based on a quasi-experimental, transversal, comparative morphological study. The sample in this study included 30 girls from pregnant Wistar rats weighing 180 to 200 g, 16 weeks of age, primates from the Iuliu Haţieganu Biomass at Cluj-Napoca, maintained in appropriate vivarium conditions at the Biobaza of Physiology Discipline. The results suggested that the administration of caffeine in pregnant female rats does not affect the development of fetal organs at the dose of 900mg / day.

 

Rezumat

Cafeina este unul dintre stimulentii cei mai frecvent consumati în populatia generală. Efectele cafeinei asupra organismului sunt mediate prin interactiunea cu receptori pentru adenozină, receptori adrenergici si colinergici, acid gama-aminobutiric si receptorii serotoninei. Testarea ipotezei de cercetare s-a bazat pe un studiu morfologic cvasiexperimental, transversal, comparativ. Eşantionul din acest studiu a inclus 30 de feţi proveniţi de la femele gestante de şobolani, rasa Wistar, cu greutate între 180 şi 200 g, în vârstă de 16 săptămâni, primipare provenite din Biobaza UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, menţinute în condiţii de vivarium adecvate, la Biobaza Disciplinei de Fiziologie. Rezultatele au sugerat că administrarea de cafeină la femelele gestante de sobolani nu afectează dezvoltarea organelor fetale la doza de 900mg/zi

 

Cuvinte cheie: cafeină, ficat fetal, miocard fetal

 

Read all article in pdf format