EFECTELE FUMATULUI IN TIMPUL SARCINII ASUPRA FATULUI SI NOU NASCUTULUI

EFECTELE FUMATULUI IN TIMPUL SARCINII ASUPRA FATULUI SI NOU NASCUTULUI

Gabriela Zaharie*, Monica Popa, **, Irina Matieş**,
Gabriela Abrudan**, Simona Saitiş**, Ioana Vlaic**

*Catedra de Neonatologie, UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca
**Secţia Clinica Neonatologie, Clinica Obstetrică-Ginecologie I Cluj-Napoca

Rezumat
        Introducere: ţigările reprezintă cel mai frecvent abuz în sarcină.Efectele fumatului în timpul sarcinii depinde de concentraţia nicotinei precum şi de momentul fumatului în raport cu varsta gestaţională.
       Obiectiv: Obiectivul lucrării este evaluarea efectelor fumatului asupra dezvoltării fătului şi nou născutului.
       Material şi metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv pe o perioada de 12 luni, asupra a 2283 nou născuţi internaţi în Serviciul de Neonatologie al Clinicii de Obstetrica Ginecologie I Cluj-Napoca.
       Rezultate: Lotul este constituit din 386 nou născuti proveniţi din mame fumătoare cu greutate medie de 3054.92±202,80gr. Momentul începerii alăptării a fost semnificativ mai tardiv la nou născuţii proveniţi din mame fumătoare(p= 0,03) 4,5±0,7 zile faţă de 1,74±0,05 zile la ei din mame nefumătoare. Numărul zilelor de spitalizare ale nou născuţiilor proveniţi din mame fumătoare au fost semnificativ mai mare, in medie de 8,64±1,23 zile faţă de 4,43± 0,75 zile la cei din mame nefumătoare(p=0,04).
       Concluzii: Fumatul în sarcină determină restricţie de creştere intrauterină, inceperea tardivă a alimentaţiei, durata de spitalizare crescută. Restricţia de creştere intrauterină se corelează cu cantitatea de ţigări fumate pe parcursul sarcinii.

Abstract
        Background: The smoking represent the most frequent abuse in the pregnancy. The smoking ffects in the pregnancy depend the nicotine concentration and the gestational age when the mother smoked .
       Aims: We want to evaluate the smoking effects, on development of the fetus and the newborn.
       Methods: We made a retrospective study for a period of 12 months on the 2283 newborns admitted in Neonatology Department of Gynecology I Cluj-Napoca.
       Results: The study group was formed of 386 newborns with average weight of 3054,92± 202,80g. which were born by smoking mothers. The breastfeeding was started significantly delay for the newborns of smoking mothers (p=0.03) 4,5 ±0,7 days vs 1,74±0,05 days for the newborns of not smoking mothers. The hospitalization period was significantly longer for the newborns of smoking mothers, 8,64±1,23 days vs. 4,43±0,75 days for the not smoking mothers (p=0.04).
       Conclusions: The smoking during pregnancy determine intrauterine growth restriction delay of the breastfeeding and a longer hospitalization. Intrauterine growth restriction is correlated with the number of cigarettes smoked during the pregnancy.