E- CADERINA SI NEOPLAZIA CERVICALA INTRAEPITELIALA

E- CADERINA SI NEOPLAZIA CERVICALA INTRAEPITELIALA

Ioana Rotar *,**, P.R. Anghel***, Monica Cîrstoiu ****, F. Stamatian *,**, D. Muresan *,**

* Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Catedra Obstetrică-Ginecologie I
** Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinca Obstetrică Ginecologie
***  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca,Catedra Genetică Medicală
**** Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Rezumat

       E-caderina este o proteină din familia moleculelor de adeziune cu rol important în menţinerea funcţionalităţii şi integrităţii epiteliilor. În mod fiziologic există o polaritate a expresiei E-caderinei în epiteliul cervical scuamos, cu un maxim de expresie bazal şi o scăderea progresivă a nivelului de secreţie spre straturile superioare, ceea ce permite procesul fiziologic de descuamare a straturilor superficiale. Departe de a fi o simplă moleculă de susţinere,  E-caderina joacă un rol important în comunicarea intercelulară. Modificările suferite de gena CDH1 ce codifică această importantă proteină au rol (hipermetilarea promoterului, SNP) conduc la modificări importante prezente gradual în neoplaziaintraepitelială şi cancerul in situ. Cunoaşterea acestor mecanisme va permite în viitor aplicarea unor terapii medicamentoase ale cancerului cervical; studiile premergătoare fiind promiţătoare.

 

      

Abstract – E-caderin and cervical intraepithelial neoplasia

E-cadherin is a protein from the adhesion molecules family known to play an important role in the maintenance of the functionality and integrity of normal epithelia. A physiological polarity of the E-cadherin expression throughout cervical squamous epithelia has been demonstrated, with a maximum level of expression in the basal layers and a progressive reduction of the expression level to the superior layers which allows the normal shedding of the superior epithelial cells.  Far from been a simple molecule that anchors the epithelial cells, E-cadherin plays an important role in the intercellular communication process. The changes of the CDH1gene that encodes E-cadherin lead to important alterations involved in cervical intraepithelial neoplasia and cancer (DNA-methylation, SNP). The discovery of this mechanism has allowed the testing of promising anti-cancer therapies with encouraging results.
Keywords: e-cadherin, cervical intraepitelial neoplasia

Abrevieri: ADN (acid deoxiribonucleic), HPV-HR (tulpină HPV cu risc înalt), CIN (neoplazie intraepitelială cervicală), SNP (single nucleotide polymorphism)