DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF MORBIDLY ADHERENT LOW-LYING PLACENTA

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF MORBIDLY ADHERENT LOW-LYING PLACENTA

Anca Maria Panaitescu1,2, R. Botezatu2 , N. Gică 2, G. Iancu 1,2 , Gh. Peltecu1,2

 

1 Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

2 Filantropia Clinical Hospital, Bucharest

 

 

Rezumat: Placenta jos inserată cu aderenă anormală. Diagnostic şi conduită.

 

Placentaţia anormală este una din cele mai importante cauze de hemoragii peripartum şi este o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate maternă. Ea include placenta acreta, increta şi percreta.

Creşterea incidenţei placentaţiei anormale este strâns legată de creşterea incidenţei operaţiei cezariene.

Suspiciunea de placentaţie anormală trebuie să apară la orice gravidă cu uter cicatricial şi inserţie anterioară joasă a placentei. Diagnosticul prenatal este stabilit prin ecografie, rareori fiind necesară recurgerea la imagistica prin rezonanţă magnetică.

Când suspiciunea de placentaţie anormală este mare, se recomandă naşterea prin operaţie cezariană planificată, într-un centru medical terţiar, sub supravegherea unei echipe multidisciplinare. După extracţia fătului se recomandă aşteptarea delivrenţei naturale iar în cazul în care aceasta nu se produce se consideră diagnosticul de placentă acreta/percreta confirmat şi se procedeaza la efectuarea histerectomiei de hemostază.

În cazuri atent selecţionate şi acolo unde există suspiciunea documentată imagistic a unei penetraţii vezicale a placentei, se poate decide abandonarea placentei în uter şi supravegherea atentă a pacientei până când vor fi întrunite condiţii favorabile pentru reintervenţie planificată, într-o echipă multidisciplinară, pentru realizarea histerectomiei de hemostază. Această abordare scade semnificativ riscul complicaţiilor asociate unei intervenţii efectuate în urgenţă. În cazuri extrem de rare liza placentară este completă în decurs de câteva luni fără nicio intervenţie medicală.

Cuvinte cheie: placentă jos inserată, placentaţie anormală, histerectomie post-cezariană, diagnostic, conduită

 

Abstract

 

Abnormal placentation is one of the most important causes of peripartum hemorrhage and a major cause of maternal morbidity and mortality. It refers to placenta accreta, increta and percreta.

Increased incidence of abnormal placentation is strongly related to the increased incidence of cesarean section.

Suspicion of abnormal placentation have to arise in any pregnant female with cesarean scar and anterior low-lying placenta. Prenatal diagnosis is established by ultrasound in the third trimester and rarely is necessary resorting to magnetic resonance imaging.

In case of strong suspicion of abnormal adherent placenta planned cesarean delivery is recommended in a tertiary center under the care of a multidisciplinary team. After fetal delivery is recommended to wait natural delivery of placenta and in the case this doesn’t happen the diagnosis of placenta acreta/increta is considered and proceeding with hysterectomy is the management of choice.

In carefully selected cases and when there is an image documented suspicion of bladder penetration by placenta, a conservative approach could be decided. This consists in leaving placenta in situ and careful follow-up of the patient until a more favorable condition is met to perform a planned hysterectomy in a multidisciplinary team in a tertiary center. This approach significantly reduce the risk of complications associated to an emergency surgical procedure. In extremely rare cases placental lysis is completed in some months after delivery with no medical intervention.

.

 

  Descarca articolul in format pdf