CORELATII RADIOLOGICE SI ECOGRAFICE IN INFERTILITATEA FEMININA DE ETIOLOGIE PELVINA

CORELATII RADIOLOGICE SI ECOGRAFICE IN INFERTILITATEA FEMININA DE ETIOLOGIE PELVINA

A. Georgescu*, A. Sincã*, D.A. Pagunis*, V. Georgescu**

* Spitalul Clinic Județean de Urgențã, Craiova
** Facultatea de Știinte Economice, Universitatea din Craiova

Rezumat

       Evoluția tehnologicã rapidã din ultimii ani a permis utilizarea unor aparate radiologice și imagistice cu posibilitãți diagnostice noi, cu achiziționarea unei multitudini de date morfo-functionale, ce permit un diagnostic complex, multivalent. Investigarea infertilitãții feminine comportã o etapã obligatorie de diagnostic radio-imagistic, în care histero-salpingografia digitala (HSGD) oferã studiul în timp real al permeabilitãții canalului utero-tubar și al integritãții spațiului peritoneal pelvin.

        Tehnicile ecografice aduc atât date complementare morfologice, tot mai apropiate de examenele histologice, cât și informații funcționale indirecte prin studiul cantitaiv și calitativ al vascularizației “in vitro”.
       În cazuri selectate, rezonanța magneticã și, mai rar, tomografia computerizatã pot completa diagnosticul imagistic neinvaziv, cu reducerea indicatiei celioscopiei doar la cazurile cu intenție terapeuticã. Studiul nostru cuprinde un lot de 161 de paciente cu infertilitate la care s-a efectuat HSGD și ecografie de control la un interval de 3 ore; cazurile selectate au fost reexaminate ecografic, periovulator și premenstrual, cu sonda transabdominalã și transvaginalã.
       Datele obținute au fost codificate și prelucrate prin metode statistice, între care algoritmi de învãțare fuzzy bazați pe construirea unor arbori de decizie fuzzy. Am obținut astfel un clasificator fuzzy cu o înaltã acuratețe predictivã de 97% pentru setul de date test (date noi).
       Discriminarea în aceastã analizã între patologia endocrinã și neendocrinã implicatã în infertilitate oferã posibilitatea evitãrii testelor hormonale de rutinã, scumpe și cu consum de timp.

Abstract

       Radiological and Ultrasonographic Correlations Related to Female Infertility of pelvi Etiology-Last years rapid technological development offered the possibility to use radiological and imagistic equipments with ew diagnostic possibilities, with a various morpho-functional data acquisition, that allows a complex, multivalent evaluation of the cases> the investigation of female infertility recquires a compulsory radio-imagistic step, in which digital hystero-salpingography (DHSG) offers real time study of utero-tubal channel permeability and pelvine peritoneal integrity.
       The echographic techniques bring both morphological complementary data, more appropiate to histological examination, and indirect functional information by qualitative and quantitative “in vivo” study of vascularity. In selected case MRI and, more rarely, computed tomography may complete the non invasive imagistic diagnosis, with reduction of celioscopic indication only to therapeutical intention.
       Our study refers to 161 cases with female infertility, investigated by DHSG and control ultrasonography after three hours interval; some selected cases were reexamined by transabdominal and transvaginal ultrasonography, in periovulatory and premenstrual fazes. We have than codified data and we have used statistical analyze, from which fuzzy learning algorithm based on fuzzy decision tree. So,we have obtained a fuzzy classifier with a high predictive accuracy of about 97% when applying to the test dataset (unseen cases).
       Discrimination between endocrine and non endocrine pathology involving infertility in this analysis offers the possibility to avoid expansive and time consuming routine hormonal tests.