CONSIDERAŢII ACTUALE PRIVIND DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL NEOPLAZIEI INTRAEPITELIALE CERVICALE. O ABORDARE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CLINICIANULUI

CONSIDERAŢII ACTUALE PRIVIND DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL NEOPLAZIEI INTRAEPITELIALE CERVICALE. O ABORDARE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CLINICIANULUI

Ioana Rotar*, D. Mureşan*, V.D. Ona**, F. Stamatian *

*UMF„Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca, Catedra de Obstetrică Ginecologie I
** Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca, Secţia Urologie

 

Rezumat

      Displaziile cervicale reprezintă un subiect de mare interes în ultimii ani ceea ce a dus la o cantitate enormă de informaţii. Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a lucrărilor apărute în ultimii ani şi să filtreze doar informaţiile importante pentru practica clinică. Astfel sunt trecute în revistă metodele de screening, diagnostic şi tratament acceptate în momentul de faţă de comunitatea medicală cu aplicabilitate directă în managementul pacientelor.

 

Abstract

     Cervical intraepithelial neoplasia represents a hot topic in the last decades that has generated a considerable amount of information. The present article aim to realize a fine critical approach of the scientific paper published in the last years and to apply this knowledge into the daily clinical practice. Therefore screening, diagnostic and treatment methods accepted nowadays by the medical community are review with direct applicability in patient management.

Keywords: cervical intraepithelial neoplasia, HPV, screening, diagnosis, treatment