CONCEPTE ACTUALE IN EMBOLIA CU LICHID AMNIOTIC

CONCEPTE ACTUALE IN EMBOLIA CU LICHID AMNIOTIC

R. Vlãdãreanu, R. Bohîlțea
Clinica de Obstetricã Ginecologie Elias

 Rezumat

       Embolia cu lichid amniotic (AFE) este o urgențã obstetricalã rarã, caracterizatã prin pãtrunderea în circulația materna a lichidului amniotic, celulelor, pãrului și altor detritusuri fetale. AFE este o complicație ce apare exclusiv în sarcinã și se manifestã în principal prin instalarea acutã a hipoxiei, hipotensiunii și coagulopatiei severe.

       Afecțiunea nu poate beneficia de trialuri randomizate controlate, iar studiile pe modele animale nu pot reproduce cu acuratețe modificãrile clinice și fiziopatologice observate la specia umanã.
       Datoritã apariției sporadice și frecventei absențe a confirmãrii diagnosticului, elucidarea etiologiei și identificarea factorilor de risc a înregistrat progrese nesemnificative. Patogenia este controversatã; în unele cazuri, o reacție de tip anafilactic la componentele lichidului amniotic pare sã fie un mecanism fiziopatologic mai probabil decât modificãrile hemodinamice determinate de obstrucția mecanicã prin embol.
       Pânã în present diagnosticarea afecțiunii nu beneficiazã de standardizarea metodelor de investigare iar tratamentul este în principal simptomatic, propunându-și menținerea oxigenãrii, asigurarea suportului circulator si corectarea coagulopatiei.
       Prevenirea hipertoniei uterine, nasterea de urgențã și uneori embolizarea bilateralã a arterelor uterine constituie încercãri actuale de îmbunãtãțire a prognosticului AFE.

 Abstract

       Amniotic fluid embolism (AFE) is a rare obstetric emergency in which amniotic fluid, fetal cells, hair or other debris enter the maternal circulation. AFE is an obstetric complication unique to pregnancy presenting with acute onset of hypoxia, hypotension and severe coagulopathy.
       Randomized controlled trials are not possible for this disease and studies in animal models can not reproduce accurately the pathophisiological and clinical alterations seen in human; because cases are sporadic and the diagnosis is often unconfirmed, little progress has been made towards understanding its etiology and defining the risk factors. Its pathogenesis is controversial, and, in some cases, an anaphylactic reaction to the amniotic fluid rather than the hemodynamic changes following mechanical obstrucion by an embolus has been proposed as the underlying pathophysiological mechanism.
       There are no standardized investigational methods or potocols to confirm the diagnosis: the management is basically symptomatic and directed towards the maintenance of oxygenation, circulatory support and the correction of coagulopathy.
       Prevention of hypertonic uterine contraction, emergent surgical delivery and sometimes bilateral uterine arteries embolization can improve the prognosis of AFE.