COMPLEX MANAGEMENT OFAN ADVANCED CAESAREAN SCAR PREGNANCY (CSP) – CASE REPORTAND SHORT REVIEW OF LITERATURE

COMPLEX MANAGEMENT OFAN ADVANCED CAESAREAN SCAR PREGNANCY (CSP) – CASE REPORTAND SHORT REVIEW OF LITERATURE

Marina Dinu, Roxana Drăguşin , Ştefania Tudorache, Maria Şorop-Florea, C.L. Pătru , D. Iliescu

* Emergency University Hospital Craiova, Romania
** University of Medicine and Pharmacy, Craiova, Romania

Abstract
Cesarean scar pregnancy (CSP) is a rare medical condition with an increased incidence due to a high number of Cesarean deliveries. There are several management options including a conservative approach by administration of systemic and /or local Methotrexate (Mtx) as well as bilateral uterine artery embolization (UAE) and dilatation and curettage. We, hereby, present the case of a patient diagnosed with a viable CSP. UAE was proposed to reduce the hemorrhagic complications before and during dilatation and curettage. We would like to underline that CSP requires early diagnosis and appropriate management to avoid severe complications in patients who want to maintain fertility. Although there is little data on this pathology, conservative treatment can be an optimal treatment even in the presence of fetal heart activity, or in the presence of a the large gestational sac.

Rezumat: Managementul complex al sarcinii cicatriceale avansate – prezentare de caz şi scurt review din literatură.

Sarcina cu localizare în cicatricea post-cezarină este o condiţie medicală rară dar a cărei incidenţă este în creştere datorită numărului mare de cezariene. Există mai multe abordări în managementul acesteia dar tratamentul conservator il reprezintă administrarea Metotrexatului (Mtx) sistemic şi/sau local precum şi embolizarea arterelor uterine (EAU). Prezentăm cazul unei paciente cunoscută în antecedente cu o operaţie cezariană care este diagnosticată ultrasonografic cu o sarcină viabilă localizată în cicatricea post-cezariană. Se propune EAU urmat de administrarea Metrotrexatului fracţionat sistemic şi local. Ultrasonografia confirmă absenţa activităţii cardiace fetale precum şi a vascularizaţiei urmat de aspiraţia sacului gestaţional. Sarcina cu localizare în cicatricea postcezariană necesită un diagnostic precoce şi management adecvat pentru a evita complicaţiile severe şi pentru menţinerea fertilităţii. Deşi există puţine date cu privire la această patologie totuşi necesită tratament conservator chiar şi în prezenţa activităţii cardiace fetale, sau a dimensiunilor mari a sacului gestaţional.

Cuvinte cheie: sarcină cicatriceală, Metotrexat, embolizarea arterelor uterine, conservator

Read all article in pdf format