CARCINOGENEZA IN TESUTUL MAMAR SI ESTROGENII

CARCINOGENEZA IN TESUTUL MAMAR SI ESTROGENII

R. Rădulescu – Botică, D. Pelinescu – Onciul, Anca Simionescu
Clinica Obstetrică Ginecologie Filantropia

Rezumat
        Lucrarea tratează, în contextul controverselor actuale asupra riscurilor şi beneficiilor terapiei de substituţie hormonală, factorii carcinogenetici la nivelul ţesutului mamar şi particularitătile prin care sinteza, recepţia şi metabolizarea locală a estrogenilor pot interacţiona cu aceştia.  
       Trecerea în revistă a datelor existente arată că o anumită predispoziţie genetică spre polimorfismul enzimelor metabolice cheie poate genera metaboliţi estrogenici toxici pentru ADN (4 alfa hidroxi-estradiol).
       Cunoştinţele actuale converg spre ipoteza că nu există motive să se afirme că terapia de substitutie hormonală afectează metabolismul local mamar al estrogenilor în menopauză. Estrogenul şi metaboliţii săi pot fi asociaţi însă cu stimularea unui cancer preexistent.

Abstract
        Knowing the controversies about the risks and benefits of HRT this paper presents the relationship existing between breast carcinogenesis factors and synthesis, reception and local metabolisation of estrogens.
       All recent data proves that a particular genetic specificity towards polymorphic key metabolic enzymes can generate toxic metabolites of estrogens that acts against DNA (4 alfa hydroxi – estradiol).
       There are no reasons to consider that HRT affects the breast metabolism of estrogens in climacteric women but estrogens and their metabolites could be associated with a stimulus for a pre-existing breast malignancy.