BIRTH IN TEENAGERS – OUR EXPERIENCE

BIRTH IN TEENAGERS – OUR EXPERIENCE

D. Mureşan*,**#, P.D. Cotuţiu**, Diana Elena Dumitraş***, Ioana Cristina Rotar *,**

*Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and Pharmacy „Iuliu
Haţieganu”, Romania
**Department of Obstetrics and Gynecology, Emergency County Hospital, Romania
***Department of Economic Sciences, University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine, Romania

 

Rezumat: Naşterea la adolescente – experienţa noastră

     Introducere: Asistenţa la naştere la pacientele adolescente continuă să fie întâlnită destul de frecvent în practica obstetricală curentă, chiar dacă în ultimele decade incidenţa sarcinilor la adolescente a scăzut la nivel mondial cât şi în România.
Material şi metodă: Pentru a realiza o analiză a naşterilor la această categorie de paciente a fost efectuat un studiu retrospectiv în perioada 01.01.2012-31.12.2015 în Clinica Ginecologie I Cluj-Napoca. Au fost incluse toate pacientele (n=39, 0.8%) care au avut la naştere o vârstă de maximum 18 ani. Datele obţinute au fost comparate cu naşterile la paciente peste 18 ani desfăşurate în clinică în acelaşi perioadă. Sarcinile multiple au fost excluse din studiu. Pentru realizarea comparaţiilor au fost utilizate testul student şi testul hi-pătrat la un prag de seminificaţie statistică de p<0,05.
Rezultate: Nu s-au constat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte calea de naştere între adolescente şi restul pacientelor (chi2 = 0.6555, p = 0.418). Greutatea medie la naştere a fost seminificativ mai mică în cazul adolescentelor primipare (t=3.633, p=0.0003). De altfel şi vârsta gestaţională medie a fost mai mică în cazul adolescentelor primipare (t=5.583, p<0.0001). În schimb nu s-au decelat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte durata expulziei, delivrenţei şi scorul Apgar la un minut.
Concluzii: Putem concluzionă că deşi greutatea feţilor este mai mică şi naşterea se înregistrează la o vârstă gestaţională mai mică, naşterea pe cale vaginală este o alternativă sigură în cazul adolescentelor.

      

Abstract:

     Introduction: Birth assistance for teenage patients continue to be quite frequently in current obstetric practice, even if in recent decades the incidence of teenage pregnancies has declined globally as well as in Romania.

Methods: To achieve an analysis of births in this population we conducted a retrospective study during 01.01.2012-31.12.2015 Gynecology Clinic in Cluj-Napoca. All patients were included (n = 39, 0.8%) who had at delivrey an age under18 years. The data were compared with the delivres in patients over 18 years, conducted in the same clicic during the same period. Multiple pregnancies were excluded from the study. They were used for comparisons Student test and Chi-square test, to a threshold of statistical significance of p <0.05.
Results: No significant differences were found in terms of the route of delivrey between teenage patients and the rest of the patients (Chi2 = 0.6555, p = 0.418). The average birthweight was considerable lower in primiparous adolescents (t = 3.633, p = 0.0003). Also the average gestational age was lower in primiparous adolescent girls (t = 5.583, p <0.0001). Instead no significant differences were detected for the duration of expulsion, delivrence and Apgar score at one minute.
Conclusions: we can conclude that although fetal weights and gestitional age at birth are lower, vaginal birth is a safe alternative for adolescents.

 

 Descarca articolul in format pdf