BIRTH – FROM DESTINY TO ARTIFICIAL PROCEDURE

BIRTH – FROM DESTINY TO ARTIFICIAL PROCEDURE

N. Suciu*,**, Livia Manta**, Tatiana Ciomartan*** ,I.D.Suciu**

* University of Medicine and Pharmacy”Carol Davila”, Bucharest
** Polizu Hospital, Institute for Mother and Child Care „Alfred Rusescu”
*** Department of Pediatrics, Institute for Mother and Child Care „Alfred Rusescu”

 

Rezumat: Naşterea de la destin la artificializare

Introducere. Creşterea continuă a ratei operaţiei cezariene de la aproximativ 6% în anii 70, până la aproximativ 60% în prezent, din cauza extinderii, uneori nejustificată, a unor indicaţii de operaţie cezariană, a pus tot mai frecvent obstetricienii în faţa patologiei specifice uterului cicatricial, iar pe pediatrii în faţa unor morbidităţi fetale neonatale şi pe termen lung, cu consecinţe nefaste asupra mamei şi copilului.
Scop/material şi metoda: Aceasta este o lucrare de compilaţie care încearcă crearea, în mod critic, a unei viziuni asupra literaturii existente cu privire la incidenţa şi consecinţele naşterii prin operaţie cezariană.
Rezultate. La această creştere a incidenţei naşterii prin operaţie cezariană a contribuit considerarea acestei metode mai comodă atât pentru medic şi pentru pacientă, monitorizarea CTG continuă în timpul travaliului, (cu multe alarme fals pozitive pentru apariţia suferinţei fetale), medicalizarea şi declanşarea excesivă în condiţii nefavorabile a naşterii şi nu în ultimul rând, pierderea treptată a abilităţilor obstetricale a practicienilor. O reconsiderare a abordării procesului de naştere şi a indicaţiilor de operaţie cezariană, cu limitarea acestora doar la cazurile cu un beneficiu real, ar putea conduce la scăderea morbidităţii şi a mortalităţii atât materne cât şi fetale. Incidenţa naşterii premature fiind în creştere, se constată o morbididate şi mortalitate importante în rândul acestor copii născuţi prin operaţie cezariană, în afara travaliului.

      
Consecinţele fetale imediate ale naşterii prin operaţie cezariană includ complicaţiile inerente ale naşterii premature induse iatrogen, creşterea incidenţei sindromului de detresă respiratorie, a hipoglicemiei, a hiperbilirubinemiei, a sepsisului şi a spitalizării prelungite în cadrul secţiilor de terapie intensivă neonatală.
Pe termen lung s-a constatat o creştere cu 20-50% a incidenţei apariţiei bolilor autoimune, de metabolism şi a obezităţii la copiii nascuţi prin operaţie cezariană.
Concluzii. În acest context, alegerea căii de naştere în cazul prematurităţii, prezentaţiilor non-cefalice şi patologiei materne asociate, trebuie facută după o corectă informare, evaluare şi particularizare a cazului pentru îmbunătăţirea prognosticului obstetrical şi fetal.

 

Abstract

Introduction. The continuous increase of caesarean section rate from about 6% in the 70’s, to about 60% today, due to sometimes unjustified extension of cesarean section indications, forced obstetricians to deal with uterine scar specific pathology and pediatricians with neonatal and long term fetal morbidities,witch led to adverse consequences for bouth mother and child.
Objectives/material and methods. This is a compilation study for creating a critical picture over the existing literature about the incidence and consequences of the cesarean delivery.
Results. At this increased incidence of birth by Caesarean section contributed the consideration of this method more convenient for both physician and patient, continuous CTG monitoring during labor (many false positive for fetal distress occurence), excessive medicalization and labor induction in the absence of favorable conditions and last but not least, the gradual loss of obstetrical skills. A reconsideration of the birth process approach and limiting cesarean section indications only for cases with real benefits, could lead to morbidity and mortality decrease for both mother and child. The overall rate of late-preterm births is rising, and so are rates of morbidity and mortality, especially among infants delivered by ceasaerian section in the absence of labor. Imediate consequences of caesarean delivery(CD) includes complications subsequent pregnancies and iatrogenic early delivery, increased incidence rates of the respiratory distress syndrome, neonatal hypoglycemia, hyperbilirubinemia,sepsis and neonatal intensive care unit admission As a long-term implication, CDs results in a 20–50% higher incidence of autoimmune diseases and obesity in the offspring.
Conclusion. The choice of the delivery path in prematurity, non-cephalic presentation and associated maternal pathology, should be done after proper information, evaluation and individualization of the case for improving obstetrical and fetal outcome.
Keywords: operaţia cezariană, naştere, efecte adverse, prematuritate, consecinţe.