BIOMARKERI ÎN DEPISTAREA PRECLINICĂ A PREECLAMPSIEI

BIOMARKERI ÎN DEPISTAREA PRECLINICĂ A PREECLAMPSIEI

Carmen Rădulescu

Disciplina Obstetrică-Ginecologie II, UMF  Tg. Mureş, România

 

Rezumat

Introducere. Preeclampsia (PE) este un sindrom specific sarcinii, caracterizat prin hipertensiune arterială care apare după 20 săptămâni de gestaţie, proteinurie >0,3 g în urina de 24 ore. Prin complicaţiile severe care pot surveni, PE reprezintă a doua cauză de deces matern şi este implicată în cele peste 500.000 decese perinatale anuale în lume.
Obiectiv.   Determinarea şi monitorizarea unor biomarkeri din serul gravidelor ar permite detecţia unei PE înainte de apariţia semnelor clinice ale bolii şi a complicaţiilor materno-fetale şi la nou-născut.
Material şi metode.  Au fost determinaţi, din datele din literature de specialitate, din serul gravidelor mai mulţi markeri care ar putea avea valoare predictivă în depistarea preclinică a PE: PlGF (Placental Growth Factor), sFlt-1 (factorul solubil Fms-like tirozin kinaza-1), sEng (endoglina s), endostatinul, glicerolul, carnitina, metilhistidina, acetona, serin proteaza Htr A1, PAPP-A, inhibina A, PP13, leptina, visfatina, IL-1b, TNF?, IL-8, IL-16, IL-18, malonildialdehida, glutation peroxidazele: GPX1, GPX4.
Discuţii. Sunt necesare în viitor efectuarea de studii şi din multitudinea markerilor descrişi cei care se dovedesc a fi cei mai eficienţi în predicţia PE ar putea intra în practica clinică în vederea scăderii complicaţiilor şi a mortalităţii materno-fetale.
Concluzii. Determinarea şi monitorizarea unor biomarkeri din serul gravidelor ar permite detecţia unei PE înainte de apariţia semnelor clinice ale bolii  şi a complicaţiilor materno-fetale şi neonatale. Aceste determinări au valoare de predicţie şi pot orienta conduita preventivă şi curativă de adoptat în diferite forme clinice.

      

Abstract – Biomarkers in preclinical detection of Preeeclampsia

Introduction.  Preeclampsia (PE) is a specific pregnancy syndrome, characterized by the fact that appears after the 20th week of pregnancy and >0,3 g proteinuria in the urine of 24 hours. Because of severe complications that can occur, PE is the second leading cause of maternal death and is involved in over 500,000 annual perinatal deaths in the world.
Objective. Determination and monitoring of pregnant serum biomarkers would allow detection of PE before clinical signs of the disease and maternal-fetal and newborn complications.
Material and methods. According to the literature, there were determined a lot of pregnant serum markers that may have predictive value in detecting preclinical PE such as: PlGF (Placental Growth Factor), sFlt-1 (soluble factor Fms-like tyrosine kinase-1) sEng (endoglin s), endostatin, glycerol, carnitine, methylhistidine, acetone, serine protease Htr A1, PAPP-A, inhibin A, PP13, leptin, visfatin, IL-1b, TNF, IL-8, IL-16, IL -18, malonildialdehid, glutathione peroxidases: GPX1, GPX4.
Discussion. In order to decrease complications and maternal-fetal mortality, conducting future studies are needed and from the multitude of markers described, those who prove to be the most effective in prediction of PE could enter in clinical practice.
Conclusions. Determination and monitoring of pregnant serum biomarkers would allow detection of PE before clinical signs of disease and maternal-fetal and neonatal complications. These measurements have predictive value and can guide the right preventive and curative conduct to be adopted in various clinical forms.

Keywords : Preeclampsia, Biomarkers