AVORTUL MEDICAL IN CAZUISTICA CLINICII DE OBSTETRICA–GINECOLOGIE NR.I. TÂRGU–MURES ÎNTRE 1999 – 2007

AVORTUL MEDICAL IN CAZUISTICA CLINICII DE OBSTETRICA–GINECOLOGIE NR.I. TÂRGU–MURES ÎNTRE 1999 – 2007

Szabó B., Turos J., Puşcasiu L.,Rozsnyai F.

Clinica Obstetrica-Ginecologie 1, UMF Targu Mures

Rezumat

      S-a propus evaluarea întreruperilor de sarcină din primul şi al doilea trimestru cu indicaţie medicală. S-au urmărit avorturile induse cu indicaţie medicală din cazuistica Clinicii de Obstetrică-Ginecologie I. Tg-Mureş, între 1999 – 2007.

     S-a constatat că frecvenţa avorturilor spontane are o tendinţă de scădere în cazuistica noastră, dar frecvenţa terminării sarcinii prin indicaţie medicală a rămas  constantă. În cadrul acestora avorturile induse din cauza bolilor materne severe au o tendinţă de scădere, iar avorturile induse din cauza malformaţiilor fetale au o tendinţă de creştere odată cu dezvoltarea metodelor de diagnostic prenatal. Malformaţiile cele mai frecvent decelate ecografic au fost anomaliile sistemului nervos central, şi sindroamele polimalformative severe.


Abstract – MEDICAL ABORTIONS IN THE HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY NO 1 TG –MURES BETWEEN 1999 – 2007

      A survey was proposed to evaluate medical abortions from first and second trimesters of pregnancy. We followed up abortions with medical indications from the Hospital of Obstetrics and Gynaecology no. 1. Tg-Mureş between 1999 – 2007.

     Spontaneous abortions and medical abortions with maternal indications has a decreasing tendency, while medical abortions with fetal malformations shows an ascending trend together with the developments in prenatal explorations. The most frequent recognized malformations were the neural tube defects and polimalformative sindroms.

Key words : medical abortion, fetal malformation