ANOMALIES OFTHE GANGLIONIC EMINENCES AND THEIR CLINICAL IMPLICATIONS

ANOMALIES OFTHE GANGLIONIC EMINENCES AND THEIR CLINICAL IMPLICATIONS

Boitor-Borza D1,*, Farcasanu S3, Micu R1, Crivii C2

1- Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania

2- Department of Anatomy, University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania
3- Faculty of Physics, National Centre of Magnetic Resonance, Babes-Bolyai University,Cluj-Napoca, Romania

 

Abstract

Ganglionic eminences are important temporary structures of the developing brain, as they produce
interneurons that migrate and integrate into the nervous circuits. Whether their certain implication in congenital
anomalies of the brain has a notable clinical importance or not is still a subject of debate, especially among
physicians. Even if data concerning this subject are rare, our paper reviews the literature focusing on the anomalies
of the ganglionic eminences that can be detected in clinical practice.

 

Rezumat: Anomaliile eminenţelor ganglionare şi implicaţiile lor clinice

Eminenţele ganglionare sunt structuri temporare importante ale encefalului în dezvoltare deoarece ele
produc interneuroni care vor migra şi se vor integra în circuitele nervoase. Un subiect de dezbatere, în special
printre clinicieni, este următorul : implicarea certă a acestor structuri în apariţia unor anomalii congenitale
cerebrale are sau nu o importanţă clinică notabilă ? Chiar dacă studiile care se ocupă de acest subiect sunt rare,
lucrarea noastră trece în revistă literatura privind anomaliile eminenţelor ganglionare care pot fi detectate în
practica clinică.

Cuvinte cheie: eminenţe ganglionare, dezvoltare anormală a creierului

 

Download PDF