ANALIZA OFF-LINE A VOLUMELOR OBŢINUTE PRIN ECOGRAFIA 3D LA 11 – 13+6 SĂPTĂMÂNI – BENEFICII ŞI LIMITE ÎN EVALUAREA MORFOLOGICĂ PRECOCE

ANALIZA OFF-LINE A VOLUMELOR OBŢINUTE PRIN ECOGRAFIA 3D LA 11 – 13+6 SĂPTĂMÂNI – BENEFICII ŞI LIMITE ÎN EVALUAREA MORFOLOGICĂ PRECOCE

A. Comanescu, D. Alexandru, D. Iliescu, Stefania Tudorache, N. Cernea

UMF Craiova, Clinica de Obstetricã Ginecologie, Craiova

Rezumat

       În cadrul proiectului SONOSEROSCREEN, se  efectuează la sfârşitul trimestrului I – 11-13+6 săptămâni evaluarea riscului unor anomalii cromozomiale şi o evaluare primară a morfologiei fetale. Am urmărit în ce măsură achiziţionarea unui volum 3D la ecografia de dublu test (test combinat) poate aduce informaţii lămuritoare asupra morfologiei fetale.

       In perioada mai 2009 – aprilie 2010 au fost salvate 72 de volume  3D care au fost prelucrate off-line pentru evaluarea parametrilor morfologici standard în protocolul ecografiei de 11 –  13+6 săptămani  din proiectul SONOSEROSCREEN. Au fost aleşi 10 parametri ca reper pentru evaluare: vizualizarea corectă a TN, a translucenţei intracraniene, vizualizarea orbitelor şi a plexurilor coroide, vizualizarea poziţiei cordului, a imaginii de diafragm, a imaginii de stomac, a vezicii urinare, evaluarea inserţiei cordonului ombilical  şi a celor patru membre. Au fost acceptate pentru studiu numai volumele obţinute în conditii ideale – poziţia  standard de măsurare a translucenţei nuchale, cu faţa căre transductor şi interpunere de lichid amniotic pentru asigurarea unei imagini de bună calitate.

       Imaginile obţinute prin manipularea off-line a volumelor 3D au  permis obţinerea imaginilor reper în peste 90% din cazuri – comparabil cu examinarea in 2D.

       Examinarea off-line permite o analiză atentă a morfologiei la 11-13+6 săptămani, fără presiunea unei concluzii  “pe loc”. Timpul dedicat nu îl depăşeşte pe cel al evaluării în 2D, iar concluzia poate fi oferită pacientei odată cu rezultatul testului combinat.

Abstract – Off-line analysis of 3D Volumes at the 11 – 13+6 weeks

       Part of the SONOSEROSCREEN project, at the end of the first trimester – 11-13 +6 weeks,we are assessing the risk of chromosomal abnormalities and also make a primary assessment of fetal morphology. We investigated to what extent the aquision  of a 3D ultrasound volume at the double test (combined test) can provide enlightening information on fetal morphology.

       During May 2009 – April 72 2010 were saved 3D volumes that were processed off-line for assessing the morphological parameters of the standard SONOSEROSCREEN ultrasound protocol 11-13 +6 weeks of the project. 10 parameters have been chosen as a benchmark for evaluation: the correct view of TN, the intracranial translucency and orbits, the choroid plexus, heart viewing position, the aperture image, the image of the stomach, bladder, umbilical cord insertion and assessment of the four limbs. Were accepted for study only the volumes obtained in ideal conditions – a standard position nuchal translucency measurement, the transducer facing the fetus and the interposition of amniotic fluid to ensure good quality images.

       Images obtained by off-line manipulation of 3D volumes allowed us to obtain reference images in over 90% of cases – comparable to the 2D examination.

       Off-line examination allows a careful analysis of the morphology of six weeks from 11 to 13, without the pressure of a conclusion “on the spot.” It does not exceed the time devoted to the evaluation of 2D and the conclusion may be offered to the patient with the combined test result.

Keywords: chromosomal anomalies, 2D, 3D ultrasound, intracranian NT