AN OVERVIEW OF PRESENT TRENDS IN THE PREDICTION OF PREECLAMPSIA

AN OVERVIEW OF PRESENT TRENDS IN THE PREDICTION OF PREECLAMPSIA

Georgiana Nemeti*, Gabriela Caracostea**, Lucia Maria Procopciuc***, F. Stamatian*

* IMOGEN Centre for Advanced Research
**Department of Obstetrics and Gynecology I, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
*** Department of Medical Biochemistry, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

 

Rezumat: Trenduri actuale în predicţia preeclampsiei

Preeclampsia reprezintă o complicaţie obstetricală recunoscută de ale cărei complicaţii imprevizibile au consecinţe severe atât asupra mamei cât şi fătului. Preeclampsia a reprezentat o prioritate a cercetării în obstetrică în ultimele decenii. Având în vedere că tabloul clinic al afecţiunii este binecunoscut, studiile s-au axat în principal pe predicţie (în special a formelor severe de boală) şi într-o oarecare măsură pe tratament. Instrumentul predictiv ideal ar trebui să fie aplicabil cât mai timpuriu în sarcină sau chiar preconcepţional, să identifice pacientele care vor face o formă severă de boală, să fie noninvaziv şi accesibil. În prezent, cea mai bună predicţie a preeclampsiei este asigurată de evaluarea profilului de risc clinic în asociere cu măsurarea a doi markeri biochimici (PlGF, PAPP-A) şi a velocimetriei la nivelul arterelor uterine, măsurate la sfârşitul primului trimestru de sarcină. Studiile efectuate în domeniul geneticii aruncă aceste deziderate într-o lumină nouă. În acest sens, munca noastră de cercetare şi-a propus să evalueze potenţialul predictiv al mai multor variaţii genetice de pe traseul principalelor verigi patogenetice implicate în preeclampsie alături de parametri clinici.

 

 

Abstract

      Preeclampsia represents is a longstanding obstetric threat whose unpredictable outcome bears serious consequences for both the mother and fetus. Preeclampsia has been a priority research topic for decades. Since the clinical presentation is wellknown in preeclampsia, studies have focussed mostly on prediction (especially of the severe forms of the disease) and to some extent on treatment. The attributes of the ideal predictive tool is to be applicable early in pregnancy or preconceptionally, to pick up those patients prone to severe illness, to be nonivasive and affordable. For the time being, it seems that the best prediction for preeclampsia is provided by an algorhythm comprised of the evaluation of the clinical risk profile in association with the measurement of two biochemical markers (PlGF, PAPP-A) and the velocimetry of the uterine arteries performed at the end of the first trimester of pregnancy.Genetic research brings new insights into these matters. In this respect, our efforts stand to test the predictive potential of certain genetic variants involved in the pathogenetic pathways to preeclampsia alongside clinical parameters.
Keywords: preeclampsie, predicţie, risc genetic