ACAD. PROF. EMERIT DR. IOAN MUNTEANU 23 IUNIE 1938 – 06.MAI.2018

ACAD. PROF. EMERIT DR. IOAN MUNTEANU 23 IUNIE 1938 – 06.MAI.2018

S-a născut la 23 Iunie 1938 în comuna Igris situată pe Valea Mureşului. Şcoala primară o face în satul natal dupş care la îndemnurile învăţătorului din sat este trimis la Timişoara unde absolva liceul la Şcoala Medie Nr.5. Termină Institutul de Medicină din Timişoara şi parcurge în continuare treptele de extern, intern de chirurgie ajungând asistent universitar la disciplina obstetrică-ginecologie condusă în aceea perioadă de Prof. Dr. Dumitru Popescu. Obţine titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale dupa susţinerea Tezei de doctorat cu titlul „Uterul cicatricial dupa operaţie cezariană” după care editează o monografie pentru care obţine Premiul Academiei Române. Promovează la funcţia de şef de lucrări colaborând cu Prof. Dr. Nubert Ioan până în 1980, când după decesul profesorului Nubert ajunge ţef de secţie. În 1987 este numit şef de clinica la Clinica Universitară de Obstetrică Ginecologie Bega pe care o conduce cu mult profesionalism după plecarea Prof. Dr. Prostean Cornel la clinica de obstetrică ginecologie Odobescu. După revoluţia din 1989 este numit imediat Profesor universitar fiind şi şef de clinică.

Odată cu preluarea clinicii de către Prof.Dr. Ioan Munteanu se creează o puternică secţie de sterilitate dotată cu aparatură modernă introducânduse tehnicile de microchirurgie a sterilităţii, secţie care ulterior se va transforma în prima secţie de fertilizare in vitro şi embriotransfer unde în 1995 s-a realizat prima fertilizare in vitro din Romania în 06.02.1996 născându-se Daniel primul nou născut din România conceput prin procedee de reproducere umană asistată.

La această realizare au contribuit Clinica de Chirurgie a Universităţii din Heidelberg condusă de Prof.Dr.Dr.hc Gunther Bastert, Prof Dr.Dr.hc Thomas Robe şi Crucea Roşie Germană Rhein Mecher Heidelberg.
Sub conducerea Acad.Prof.Dr. Ioan Munteanu clinica devine Centru de Cercetare de Excelenţă obţinând primul grant de cercetare în cadru programului „Orizont 2000” având ca principală tematică de cercetare-Steriliatea feminina şi subdomenii:

  • Hipertensiune arteriala indusa de sarcina
    şi
  • Incontinenţa urinară la femei

Sub conducerea Prof.Dr. Ioan Munteanu clinica se dezvolta creându-se o puternica secţie de chirurgie laparoscopică, clinica devenind centru de pregătire şi obtinerere a competenţei în acest domeniu precum şi în Ecografie în Obstetrică ginecologie.
Tot în această perioadă există o emulaţie în rândul colectivului clinicii apărând monografii şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu sau comunicate la Congrese, Conferinţe, Simpozioane Naţionale şi Internaţionale, Mondiale, europene sau regionale.

Dintre monografiile publicate amintim:

  1. Uterul cicatricial dupa operaţie cezariană Timişoara Editura Facla- carte premiata cu Premiul Academiei Romane
  2. Tratat de Obstetrică 2000. Editura Academiei Romane Editia I
  3. Tratat de Obstetrică 2006. Editura Academiei Romane – Editia II – Menţiune specială a Colegiului Medicilor din Romania, carte premiată cu Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu”.
  4. Tratat de chirurgie laparoscopică în ginecologie

Profesor Dr. Ioan Munteanu a primit titlul de Membru de onoare al Academiei Române iar în anul 2008 Universitatea de Medicina şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara i-a decernat titlul de „Profesor emerit”. În anul 2001 a obţinut premiul CNCSIS- „Opera Omnia” pentru excelenta activitate de cercetare ştiinţifica.

În anul 2001 cu ocazia împlinirii a 5 ani de activitate a Centrului de Fertilizare in vitro şi Embriotransfer i s-a decernat „Medalia Jubiliara J. Henry Dumant” (fondatorul Crucii Rosii). În anul 2000 i s-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de ofiţer pentru servicii deosebite aduse la apararea sănătaţii publice şi pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării medicale.

În anul 2006 i s-a decernat „Medalia Jubiliară a Societăţii Sârbe” în semn de recunoaştere pentru activitatea îndelugată şi merite excepţionale. Acad.Prof.Dr. Ioan Munteanu a facut parte din numeroase colective de redacţie a unor prestigioase reviste medicale de specialitate. A fost Preşedintele Societăţii Române de Obsterică Ginecologie, Preşedinte al Societăţii RomânoGermane de Obsterică Ginecologie, Preşedinte al Societăţii de Obstetrică Ginecologie a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT), Preşedinte al primei societăţi de Reproducere Umanp Asistatp. În  întreaga activitate a elaborat peste 450 lucrari ştiinţifice şi un număr de 20 cărţi ca autor principal sau coautor.
Acad.Prof.Dr. Ioan Munteanu din anul 1995 este membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale.
A condus 16 Teze de Doctorat a organizat 15 congrese, conferinţe şi simpozioane de specialitate şi a particitat la 50 de congrese si conferinţe internaţionale. De menţionat că la toate aceste congrese a participat şi prezentat lucrări originale apreciate. Nu trebuie sa omitem că pe lângă aceste activităţi Acad.Prof.Dr. Ioan Munteanu a fost un bun chirurg, creator de şcoală de obstetrică, un bun didact şi un mare umanist.

 

Read all article in pdf format