ABDOMENUL ACUT DE CAUZA GINECOLOGICA (STUDIU CLINIC)

ABDOMENUL ACUT DE CAUZA GINECOLOGICA (STUDIU CLINIC)

D. Nanu, C. Cocoșilã, A. Pintilie, L. Pãun
Spitalul Caritas Bucureşti

 Rezumat

       Studiul analizeazã 122 cazuri de abdomen chirurgical acut dintr-o serie de 1070 de operații ginecologice, efectuate între 2002-2004. Obiectul acestui studiu îl constituie etiologia, dificultatea diagnosticuluiși gradul de urgențã al intervenției.

Abstract

      The study analyses 122 cases of acute surgical abdomen from a serie of 1070 gynecological operations performed between 2002 and 2004. The ethiology, diagnostic difficulties and the degree of emergency are discussed.