ABCES TUBO-OVARIAN ACTINOMICOZIC LA O PURTATOARE DE DISPOZITIV INTRAUTERIN

ABCES TUBO-OVARIAN ACTINOMICOZIC LA O PURTATOARE DE DISPOZITIV INTRAUTERIN

D. Socolov*, D. Andronic**, D. Ferariu**, R.V. Socolov***, E. Tricã****

*Spitalul de Obstetricã si Ginecologie “Cuza Vodã”, Iasi
** Spitalul “Sf. Spiridon”, Iasi
***Spitalul de Obstetricã si Ginecologie “Elena Doamna”, Iasi
****Spitalul Judetean Roman

Rezumat

Actinomicoza genitalã si pelvinã este oafectiune rarã, dificil de diagnosticat, care trebuie luatã în discutie în cazul unui sindrom inflamator asociat cu o tumorã pelvinã la o pacientã purtãtoare de sterilet. Îndepãrtarea steriletului este obligatory, iar interventia chirurgicalã depinde de prezenta de abcese sau fistule. Tratamentul antibiotic de lungã duratã previne recãderile.

Abstract

Genital and pelvic actinomycosis is a rare condition, difficult to diagnose, that has to be evoked in case of inflammatory syndrome associated with pelvic tumor in a patient with intrauterine device. Removal of the intrauterine device is mandatory, with surgery in case of abscesses or fistulae. Long term antibiotic treatment prevents relapses.