A NEW APPROACH TO WOMEN OVER 40 IN IVF PROCEDURE

A NEW APPROACH TO WOMEN OVER 40 IN IVF PROCEDURE

Andreea Carp – Veliscu*, Lucia Costoiu** , B.Marinescu*

* S.C.O.G. Prof. Dr. Panait Sîrbu
**Regina Maria

 

 

Rezumat: O noua abordare a femeilor peste 40 ani în cadrul procedurii FIV

Introducere: Rata de sarcini la pacientele cu vârsta peste 40 ani, este una scăzută, situându-se între 1-10%. Ca şi factori predictivi menţionăm: AMH, AFC, numărul de ovocite, valoarea FSH-ului bazal.
Material şi metodă: În cadrul S.C.O.G. Panait Sîrbu am monitorizat paciente cu vârsta peste 40 ani. Acestea în funcţie de rezerva ovariană (AMH/AFC) şi valoarea FSH-ului bazal au fost împărţite în trei loturi. Lotul A: AMH>1, AFC>6, FSH bazal >15; lotul B: AMH>0,5, AFC>3, FSH bazal >15 şi lotul C: AMH 0,5-1, AFC 3-5, valori diferite ale FSH-ului bazal. Pentru lotul A s- a folosit stimularea ovariană controlată, pentru lotul B s-a folosit varianta FIV pe ciclu natural, iar pentru lotul C, în funcţie de FSH-ul bazal pacientele au beneficiat sau nu de stimulare ovariană.
Rezultate: Pentru lotul A numărul mediu de ovocite a fost de 6, iar rata de sarcini de 15%. Pentru lotul B numărul mediu de ovocite a fost 2, cu o rată de sarcini de 7%. Pentru lotul C au fost obţinute în medie 4 ovocite cu o rată de sarcini de 10%.
Concluzii: Pentru a îmbunătăţii rata de sarcini pentru loturile B şi C s-a apelat la „banking”, pacientele au participat la mai multe cicluri FIV, cu sau fără stimulare ovariană. Embrionii au fost congelaţi şi ulterior cultivai până la stadiul de blastocist. Cu toate acestea, alternativa cu ovocite donate trebuie luată în considerare la această categorie de vârstă.

      

Abstract
Introduction: The rate of pregnancies in patients over 40 years is low, ranging between 1-10% . As predictive factors we mention: AMH , AFC , number of oocytes , basal FSH value.
Methods: We conducted a study in Prof.Dr. Panait Sîrbu Obstetrics and Gynecology Hospital which evaluated the infertile patients over 40 years old. Depending on ovarian reserve ( AMH / AFC ), and the basal FSH the patients were divided into three groups . Group A : AMH >1 , AFC >6 , basal FSH >15 ; group B : AMH >0,5 , AFC >3 , basal FSH >15 and group C : 0.5-1 AMH , AFC 3-5, different values of basal FSH . For group A was used controlled ovarian stimulation, for group B was used natural cycle IVF , and for group C , depending on basal FSH, the patients received or not, the controlled ovarian stimulation.
Results : For group A mean number of oocytes was 6 , and pregnancy rate was 15% . For group B the average number of oocytes was 2 and pregnancy rate was 7%. The C group obtained an average of 4 oocytes and a pregnancy rate of 10%.
Conclusions: To improve the pregnancy rate for lots B and C was used the ” banking” technique. Patients participated in several IVF cycles with or without controlled ovarian stimulation. The embryos were frozen and before the embryo transfer were cultured to blastocyst stage. However, the alternative with donated oocytes should be considered at this age .
Keywords: FIV, AMH, vârsta