A BRIEF PRESENTATION OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES AND THE PREGNANCY OUTCOME AFTER THERAPY

A BRIEF PRESENTATION OF ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES AND THE PREGNANCY OUTCOME AFTER THERAPY

Octavia Cionca*, Mihaela Zahner*, Rodica Mihăescu*

*Collective for Research in Obstetrics – Gynecology and Neonatology, Emergency Municipal
Clinical Hospital Timisoara, Romania
**Discipline of Medical Semiology I, University of Medicine and Pharmacy „Victor Babes”,
Timisoara, Romania

 

 

Rezumat: O prezentare succintă a anticorpilor antifosfolipidici si a prognosticului sarcinii după tratament

Sindromul antifosfolipidic (APS) este cea mai frecventă cauză de trombofilie dobândită.
Anticorpii antifosfolipidici (aPL) sunt o familie de autoanticorpi care sunt asociaţi cu complicaţii ale sarcinii, inclusiv moarte intrauterină si avorturi spontane recurente. Tratamentul APS este, în esenţă preventiv; abordarea pentru femeile cu manifestări obstetricale de APS se bazează pe utilizarea de aspirină, plus heparine cu greutate moleculară mică (HGMM). Sunt necesare explorări de laborator în vederea aplicării unor măsuri adecvate de prevenire.Scopul acestei prezentări este axat pe: cine ar trebui să fie testat, teste specifice, modul în care testele trebuie să fie interpretate si prognosticul sarcinii după terapie.

      

Abstract:

      Antiphospholipid syndrome (APS) is the most common cause of acquired thrombophilia.
Antiphospholipid antibodies (aPL) are a family of autoantibodies that are associated with pregnancy complications including stillbirth and recurrent miscarriage.APS treatment is essentially preventive; the approach for women with obstetric manifestations of APS is based on the use of aspirin pluslow-molecular-weight heparin (LMWH).Laboratory explorations are needed in order to apply appropriate preventive measures.The aim of the present review is focused on who should be tested, what tests and the way tests are to be interpreted, and the pregnancy outcome after therapy.
      Key words: anticorpi antifosfolipidici, complicaţii ale sarcinii, heparine cu greutate moleculară mică (HGMM), aspirină